เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร มีปัจจัยอะไรบ้าง ?

เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร

เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร ประกันบ้านคือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย โดยเมื่อเกิดเหตุที่สร้างความเสียหายให้แก่ตัวบ้าน หรือ ทรัพย์สินภายในบ้าน บริษัทประกันเข้าประเมินความเสียหาย และ ชดเชย บรรเทาความสูญเสียตามกรมธรรม์ที่กำหนด ซึ่งมีลักษณะไม่ต่างจากการทำประกันชีวิต เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร ทำไมเบี้ยประกันบ้านถึงไม่เท่ากัน ประกันบ้าน มักพ่วงมากับการสินเชื่อบ้าน แต่สำหรับบ้านที่ไม่มีภาระหนี้แล้ว เจ้าของบ้านจะต้องหาทำประกันบ้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยตัวเอง แต่ประกันบ้านนั้นก็มีหลายบริษัทให้เลือก มีหลายเงื่อนไขให้ไตร่ตรอง และ ที่สำคัญมีราคาเบี้ยประกันที่แตกต่างกัน นั้นเป็นเพราะอะไร วันนี้จะมาไขข้อสงสัยว่า เบี้ยประกันบ้านราคาถูก หรือ แพงขึ้นอยู่กับอะไร มาดูกันค่ะ

เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร ประเภทของประกันภัยบ้านที่ควรรู้ ก่อนทำประกันว่ามีอะไรบ้าง ?

เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร ประกันบ้านมีความหลากหลายแบ่งตามความคุ้มครอง โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยพิบัติ และประกันภัยโจรกรรม ซึ่งแต่ละประเภทให้ความคุ้มครองดังนี้

 1. ประกันอัคคีภัย เป็นประกันภัยภาคบังคับที่บ้านใหม่ทุกหลังต้องมี โดยประกันจะให้ความคุ้มครองเหตุไฟไหม้ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า และเหตุไฟไหม้ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร , ไฟไหม้ , ฟ้าผ่า , แก๊สจากการทำแสงสว่าง หรือ ใช้ประโยชน์ในบ้าน แต่ไม่รวมการระเบิดเนื่องจากแผ่นดินไหว , ไฟฟ้าลัดวงจร
 2. ประกันภัยพิบัติ เป็นประกันที่คุ้มครองความเสียหาย – สูญเสียของตัวบ้าน หรือ ทรัพย์สินที่เกิดจากเหตุธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม , แผ่นดินไหว , ลมพายุ
 3. ประกันภัยโจรกรรม จะคุ้มครองความสูญเสียต่อตัวอาคาร และ สินทรัพย์ที่เกิดจากการโจรกรรม เหมาะกับบ้านที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูงในบ้าน หรือ บ้านอยู่ในพื้นที่ที่มีประวัติการโจรกรรม ประกันประเภทนี้ก็จะช่วยบรรเทาความสูญเสียจากการถูกงัดแงะ – ขโมยได้

เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร ก่อนที่ผู้จะทำประกันภัยบ้านนั้นจะตัดสินใจทำอยากจะแนะนำให้ไตร่ตรองให้รอบคอบ ทั้งนี้อยากแนะนำให้ซื้อประกันบ้านที่ครอบคลุมทั้ง 3 ภัยพิบัติ เพื่อความอุ่นใจให้คุณ และ คนในครอบครัว

แจ้งเคลม ประกันแบบแห้ง มีอะไรควรรู้บ้าง ? เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร ที่ผู้ทำประกันควรทราบ ดังนี้

เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร หลายคนที่กำลังมองหาประกันบ้าน จะรู้ดีว่า ประกันบ้านมีราคาไม่เท่ากัน นั่นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้าน แต่โดยมาตรฐานแล้วค่าเบี้ยประกันจะกำหนดไว้ดังนี้

 1. ประกันอัคคีภัย ค่าเบี้ยประกัน ไม่แน่นอน แต่ไม่เกิน 0.1% ของความคุ้มครอง
 2. ประกันภัยพิบัติ ค่าเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 0.5% ของความคุ้มครอง
 3. ประกันภัยโจรกรรม ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริษัทประกัน

ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เป็นเหตุทำให้ เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร ดังต่อไปนี้

 1. ลักษณะการใช้สถานที่ เช่นบ้านอยู่อาศัย อัตราเบี้ยถูกกว่าสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจ
 2. ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง หรือ สถานที่ตั้งทรัพย์สินจะเป็นไปตามมูลค่าของวัสดุที่ใช้สำหรับโครงสร้าง ผนัง และ พื้นของอาคาร เช่น อาคารคอนกรีตล้วน เบี้ยถูกกว่าอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 3. ลักษณะภัยของสถานที่ตั้งที่เอาประกันภัยว่าตั้งอยู่แบบ “ ภัยโดดเดี่ยว ” หรือ เป็นอาคารแบบกลุ่ม สำหรับความหมายของ “ ภัยโดดเดี่ยว ” ก็คือ รอบบริเวณที่เอาประกันไม่ติดกับสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ จึงไม่มีความเสี่ยงภัยจากรอบข้าง ทำให้ไม่เสียอัตราเบี้ยเพิ่มในความเสี่ยงภัยจากภัยนอก
 4. การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงก็เป็นอีกองค์ประกอบ ที่ใช้กำหนดเป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยได้เช่นกันโดยจะมีข้อกำหนดของอุปกรณ์แต่ละชนิด
 5. เบี้ยประกันต่อปีจะถูกลงตามระยะเวลาเอาประกันที่ทำนานขึ้น

เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร ควรซื้อทุนประกันเท่าไหร่ ?

เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร ควรซื้อทุนประกันเท่าไหร่ ? การทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยควรทำให้ครอบคลุมมูลค่าบ้าน และ ทรัพย์สินภายในบ้าน แต่ไม่ควรทำประกันเกินมูลค่าบ้าน และ ทรัพย์สินภายในบ้าน เพราะหลักการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้ทำประกันไว้ สมมติว่า ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน มูลค่า 2,000,000 บาท แบ่งเป็นที่ดิน 1,000,000 บาท และ บ้าน 1,000,000 บาท ดังนั้น ทุนประกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมมูลค่าบ้าน เท่ากับ 1,000,000 บาท แต่ความคุ้มครองนี้ยังไม่ครอบคลุมกับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน หากเกิดความเสียหายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ซึ่งผู้เอาประกันสามารถแจ้งให้คุ้มครองเพิ่มในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ได้ เช่น ทุนประกันบ้าน 1,000,000 บาท , ทุนประกันเฟอร์นิเจอร์ 500,000 บาท รวมทุนประกันบ้าน 1,500,000 บาท เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร ดังนั้นไม่ควรทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน เป็นข้อยกเว้นเฉพาะประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยเท่านั้น จากตัวอย่างข้างต้น หากผู้เอาประกันไม่ประสงค์ทำเต็มมูลค่าทรัพย์สิน แต่ควรทำทุนประกันไม่ต่ำกว่า 700,000 บาท หรือ 70% ตามหลักเกณฑ์การประกันอัคคีภัย 

เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร บ้านไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัว แต่บ้านยังเป็นการลงทุนที่สำคัญมากสำหรับหลาย ๆ คนบ้านอาจเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ กว่าจะพร้อมมีบ้านเป็นของตนเอง คนปกติอย่างเรา ๆ ต้องเก็บหอมรอมริบเป็นเวลานานหลายปี ไล่ไปตั้งแต่หาเงินดาวน์ ผ่อนธนาคาร ตกแต่ง ต่อเติม ซื้อข้าวของเครื่องใช้เข้ามาในบ้าน รวม ๆ แล้วเป็นเงินมหาศาลสำหรับคนทั่วไป บางคนแทบจะทุบกระปุกเอาเงินเก็บทั้งหมดมาลงกับบ้านก็มากมาย แล้วเราจะไม่หาหลักประกันอะไร ให้กับการลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิต และ ที่พักพิงสำหรับครอบครัว จะให้เงินทั้งชีวิตหายไปกับภัยพิบัติต่อหน้าต่อตาได้อย่างไร โบราณว่าไว้โจรปล้น 10 ครั้ง ยังไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว เบี้ยประกันบ้านราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร แล้วถ้าเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นกับ “ บ้านของเรา ” โดยที่เราไม่มีประกันบ้าน เราจะทำอย่างไร ? การซื้อกรมธรรม์ประกันบ้านที่อยู่อาศัย จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัย รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวที่เรารัก