เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์แบบไหนดีที่สุด หรือ ถูกที่สุด

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ การทำประกันรถยนต์มีความจำเป็น ที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณยังใช้รถบนท้องถนน เพราะอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน ทั้งที่ประมาท และ ไม่ประมาท และ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในแต่ละครั้ง ก็จะตามมาด้วยค่าใช้จ่ายมากมาย ดังนั้นท่านควรหาประกันที่ดี ๆ มาช่วยลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ดังนั้นก่อนจะหาซื้อประกันรถยนต์ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ประกันรถยนต์มีกี่ประเภท นอกเหนือจากประกันพรบ. ยังมีประกันรถยนต์ประเภทไหนบ้าง มาดูกันค่ะ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีอยู่ 5 ประเภท แบ่งออกเป็น ชั้น  1, ชั้น 2 +, ชั้น 2 , ชั้น 3 + และ ชั้น 3 คุณสามารถ เปรียบเทียบประกันรถยนต์ และ ปรับแต่งแผน ประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้คุณได้รับราคา และ ความคุ้มครองแบบที่คุณต้องการ สำหรับประกันในแต่ละประเภท สามารถศึกษารายละเอียดของประกันแต่ละประเภทเพิ่มเติมได้ดังนี้

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประเภทประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุด และ เป็นที่นิยมที่สุด สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 1 บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ ความคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีคู่กรณี หรือ ไม่มีคู่กรณี , รวมถึงกระจกบังลมที่ได้รับความเสียหาย บริการยกรถ 24 ชั่วโมง , ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ หรือ จากภัยธรรมชาติ เช่น ความเสียหายจากน้ำท่วม นอกจากคุ้มครองตัวรถยนต์แล้ว เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะคุ้มครอง เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ และ บุคคลภายนอก เช่น อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณ สำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 2 + และ 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 2 + เป็นประเภทประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุแบบรถชนรถ บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่ จะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับรถยนต์ กับบุคคลภายนอก พร้อมรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ หรือ ความเสียหายจากน้ำท่วม บริการยกรถ 24 ชั่วโมงจากอุบัติเหตุ คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และ ค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณ สำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่บนท้องถนน รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ นอกจากนี้ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และ ค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 3 + และ 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 3 + ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ จากการขับขี่บนท้องถนน บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่ จะให้ความคุ้มครองรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเกิดจากรถชนกับบุคคลภายนอก รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตของบุคคลภายนอก บริการยกรถ 24 ชั่วโมงจากอุบัติเหตุ คุ้มครองคุณสำหรับอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และ ค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณ สำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เปรียบเทียบประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจขั้นพื้นฐาน จะให้อุบัติเหตุจากการขับขี่บนท้องถนน บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่ จะให้ความคุ้มครองรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ โดยทั่วไป บริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถอายุไม่เกิน 7 ปีเท่านั้น แต่ก็มีบางบริษัทที่รับถึง 9 ปี หรือ กรณีมีการต่อประกันภัยรถยนต์ต่อเนื่องกับบริษัทเดิม ทางบริษัทประกันภัยอาจพิจารณาอนุโลมรับประกันให้รถยนต์ที่มีอายุเกิน 10 ปีได้ โดยจะพิจารณาจากประวัติการเคลมด้วย เปรียบเทียบประกันรถยนต์ หากอายุรถยนต์ของคุณเกินกว่า ที่บริษัทประกันภัยกำหนด และ ไม่สามารถทำประกันชั้น 1 ได้อีกต่อไปแล้ว คุณสามารถเลือกทำประกันรถยนต์ประเภทอื่นๆ ได้ โดยพิจารณาจากความคุ้มครองที่ต้องการ ขอแนะนำให้ทำเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 + และ 3 + แทน โดยทั้งสองประเภทนี้ จะยังให้ความคุ้มครองตัวรถคันเอาประกันภัยในกรณีชนกับยานพาหนะทางบก แต่ประเภท 2 + จะคุ้มครองกรณีสูญหาย และ ไฟไหม้เพิ่มขึ้นมาด้วย โดยเราสามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครองส่วนนี้ได้นั่งเองค่ะ ทั้งหมดที่กล่าวมาก็ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก หวังว่าบทความข้างต้นจะสามารถช่วยให้ท่าน ซื้อประกันรถยนต์ได้อย่างตอบโจทย์ที่สุดนะคะ