Pakanpaide new logo
เล่มรถหาย เล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง

เล่มรถหาย ต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง เล่มทะเบียนรถหาย ทำอย่างไร ? แนะนำวิธีขอทำเล่มทะเบียนรถใหม่ พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ สำหรับคนที่ทำทะเบียนหาย ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เล่มทะเบียน หรือ สมุดทะเบียน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เป็นเอกสารที่ใช้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรถไว้อย่างครบถ้วน อาทิ อาทิ ประวัติการครอบครองรถ , เลขตัวถัง , ประวัติการเสียภาษีของเจ้าของรถ , ประวัติการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ ฯลฯ สามารถใช้แทนทะเบียนรถได้ เล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง หากทำเล่มทะเบียนรถหาย คุณจะไม่สามารถต่อภาษี หรือ ทำประกันภัยรถยนต์ได้ แถมไฟแนนซ์บางเจ้าก็ไม่รับอีกด้วย การขอทะเบียนรถใหม่จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้รถที่สุด ซึ่งวิธีดำเนินเรื่องนั้นขึ้นง่ายมาก ไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนแล้ว

เล่มรถหาย ต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง เล่มทะเบียนรถ คืออะไร ?

เล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง เล่มทะเบียนรถ คือ สมุดสำคัญที่ใช้บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับรถคันนั้น ๆ ไว้ เช่น ประวัติการครอบครองรถ , เลขตัวถัง , ประวัติการโอน ยกเลิก ปรับเปลี่ยน และ ประวัติการเสียภาษีของเจ้าของรถ , ประวัติการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ ฯลฯ และ สามารถใช้แทนทะเบียนรถได้ หากป้ายทะเบียนรถหาย ทะเบียนชำรุด อีกทั้งยังใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย คุณสามารถยื่นเล่มทะเบียนให้คุณตำรวจดูพร้อมชี้แจงตามความจริงได้ ซึ่งบางคนอาจจะกลัวเล่มทะเบียนตัวจริงหายจึงเก็บไว้ที่บ้าน กรณีนี้คุณสามารถทำเป็นสำเนายื่นแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เช่นกัน แต่ในความเป็นจริงควรจะมีเล่มทะเบียนรถตัวจริงเก็บเอาไว้ที่รถเป็นประจำ เพราะของจริงยังไงก็ดีกว่าสำเนาอยู่แล้ว ยกเว้นใครที่ยังผ่อนรถอยู่ แล้วเล่มทะเบียนตัวจริงอยู่ที่ไฟแนนซ์ สามารถนำสำเนา และ เอกสารการผ่อนชำระกับไฟแนนซ์ยื่นแทนได้ เล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง ตรงนี้ใครที่ซื้อรถมือสองต้องดูให้ละเอียดว่าชื่อเจ้าของรถในเล่มทะเบียนกับชื่อผู้ขายเป็นชื่อเดียวกันหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร แต่ถ้ามีความผิดปกติให้บอกผ่านไปเลย รวมทั้งในเล่มทะเบียนยังระบุบันทึกการโอนรถ ปรับเปลี่ยน ยกเลิก ประวัติการเสียภาษีเอาไว้ทั้งหมด และ ที่ต้องสังเกตให้ดีคือ เล่มทะเบียนต้องอยู่ในสภาพปกติ หากมีการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในเล่มมาก่อนแล้ว เล่มต้องไม่ดูใหม่เกินไป หรือ บางทีเล่มอาจจะมีการตีตรายกเลิกเล่มไปแล้ว และ นำมาย้อมแมวอีกรอบ โปรดตรวจสอบก่อนทุกครั้งนะคะ

เล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง ( เล่มทะเบียนรถหาย จะเกิดอะไรขึ้น ) ?

เล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง เล่มทะเบียนรถหาย จะเกิดอะไรขึ้น เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อย สำหรับผู้ใช้รถหลายท่านต้องประสบปัญหาดังกล่าว มาดูกันค่ะไม่มีเล่มทะเบียนจะมีโทษอย่างไร ?

ตอบ : เล่มทะเบียนรถเป็นเอกสารที่ควรมีเก็บไว้ในรถ อาจจะเป็นตัวจริง หรือ สำเนาก็ได้ เพื่อเป็นหลักฐานยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากมีการตรวจสอบ แล้วผู้ขับขี่ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ และ สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ตามมาตรา 42 บทกำหนด โทษมาตรา 60 ปรับ 200 – 1,000 บาท ล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง อีกทั้งยังต้องใช้เล่มทะเบียนรถในการซื้อขายรถ ตรวจสภาพรถกับตรอ. และต่อภาษีรถยนต์อีกด้วย ดังนั้นท่านอย่าละเลยให้ความสำคัญนะคะ ควรเก็บเอกสารเล่มทะเบียนรถไว้ให้ดี และ ควรสำเนาเก็บไว้ด้วยนะคะ

เล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง ?

เล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง เล่มทะเบียนรถหาย ทำไงดี สำเนาก็ไม่ได้ถ่ายไว้ ต้องปฏิบัติดังนี้

 1. แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

มีหลายคนสงสัยว่า หากเล่มทะเบียนหาย ต้องแจ้งความหรือไม่ คำตอบก็คือ ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบแจ้งความให้ เพื่อนำไปทำเรื่องขอสมุดทะเบียนรถใหม่ที่ขนส่ง ฯ แต่ถ้าเจ้าของรถ

 1. เตรียมเอกสารเพื่อทำเรื่องให้พร้อม
 • ใบสำคัญการแจ้งความ ( จากสถานีตำรวจ )
 • บัตรประจำประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน )
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท )

*** เอกสารในการดำเนินการทางด้านทะเบียนขนส่งต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานขนส่งเท่านั้น

 1. ไปสำนักงานขนส่งประจำพื้นที่เพื่อทำเรื่องเล่มทะเบียนรถหาย

หากรถของคุณทำการจดทะเบียนไว้ที่จังหวัดไหนให้ไปยื่นเรื่องขอเล่มใหม่ที่จังหวัดนั้น เจ้าหน้าที่จะให้กรอกใบคำร้องขอเล่มใหม่ และ ถามถึงเหตุผลที่ทำเล่มทะเบียนหาย

สำนักงานขนส่งเขตกรุงเทพ ฯ มีดังนี้

 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพ ฯ พื้นที่ 1 : ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพ ฯ พื้นที่ 2 : ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพ ฯ พื้นที่ 3 : ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพ ฯ พื้นที่ 4 : ถนนสุวินทวงศ์ หนองจอก
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพ ฯ พื้นที่ 5 : ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร
 • เช็กสถานที่ตั้ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอื่นๆ คลิก https://www.dlt.go.th/th/provincial-website/
 1. จ่ายค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ใบแทนสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 50 บาท
 1. รอรับเล่มทะเบียนใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 1 วันทำการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามที่สำนักงานขนส่งที่ยื่นคำร้องเพิ่มเติม

เล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง ท่านพอทราบ แล้วใช่ไหมคะ หากทำเล่มทะเบียนรถหายต้องปฏิบัติตาม 5 ข้อนี้ เพื่อขอออกทะเบียนเล่มใหม่นั่นเอง

เล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง เล่มรถหาย ควรทำอย่างไร เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้รับเล่มทะเบียนรถใหม่มาง่าย ๆ เพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกตั้งแต่เช้า ๆ เพราะตอนนี้หลายแห่งมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก จะเห็นได้ว่า การขอเล่มทะเบียนใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะให้ดี อย่าทำหายเลยดีกว่า เพราะต้องเสียเวลาทำเรื่อง เสี่ยงโดนปรับโทษฐานไม่มีเล่มทะเบียนตัวจริง หรือ สำเนาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และ ข้อมูลในเล่มทะเบียนรถยังจำเป็นต่อการทำประกันรถยนต์อีกด้วย เล่มทะเบียนรถหายต้องแจ้งความไหมขอใหม่ยังไง ฉะนั้นถ่ายสำเนาทะเบียนรถไว้ และ เก็บเล่มทะเบียนไว้ในที่หาง่าย หาซองใส่ที่สะดุดตา และ ควรเก็บติดเอาไว้ในรถ จะได้ไม่ต้องมาแจ้งความแล้วไปติดต่อทำเล่มใหม่อีกครั้งนะคะ