เอกสารเคลมประกันสุขภาพ

เอกสารเคลมประกันสุขภาพ ดำเนินการสะดวกรวดเร็ว ได้รับความน่าเชื่อถือ

เอกสารเคลมประกันสุขภาพ ถือว่าสำคัญมาก เป็นเอกสารที่ใช้ยื่นเคลม หากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด หรือ ทราบผลการวินิจฉัย ทางเราพร้อมช่วยเหลือดูแล ตลอดทุกช่วงเวลา สามารถแจ้งเคลมประกัน ออนไลน์ก็ยังได้ เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเคลมประกันแต่ละครั้ง ดำเนินการสะดวกรวดเร็ว และ ได้รับความน่าเชื่อถือ แน่นอนว่า Pakanpaide ก็ไม่พลาดนำเสนอ ประกันประเภทอื่น ๆ หากคุณสนใจแล้ว คลิกลิงก์เข้าไปได้เลย

ส่งเอกสารเคลมประกัน อย่างไรบ้าง

เอกสารเคลมประกัน ควรเตรียมให้เรียบร้อย ก่อนส่งให้กับบริษัท

หากพูดถึงเรื่อง เคลมประกันสุขภาพ ต้องเป็นเหตุเกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพแน่นอน หลายคนจึงเลือกทำประกัน เอาไว้ประมาณ 1 – 2 ฉบับ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายหลัง โดยก่อนทำประกันสุขภาพ ควรพิจารณาไตร่ตรอง ค่าเบี้ยประกัน ความคุ้มครอง และเงื่อนไขกรมธรรม์ให้รอบคอบ รวมถึงวิธีการเคลมต่าง ๆ เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ทำการส่งเอกสารให้บริษัท หลังจากนั้นก็รอรับสินไหมจาก การเคลมประกันสุขภาพ

วิธีการเคลมประกันสุขภาพ และ การเตรียม เอกสารเคลมประกันสุขภาพ

สำหรับวิธีการเคลม หรือ ขั้นตอนการเคลมประกันสุขภาพ จะมีดังต่อไปนี้

1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

สำหรับผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน บริษัทประกันภัย จะขอเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบ พิจารณาจ่ายสินไหม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมาก ควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ประกอบด้วย

  • ค่าชดเชยรายวัน กรณีรักษาเป็นผู้ป่วยนอก

    แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) สำเนาบัตรประชาชน ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และ ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง) สำเนาหน้าบัญชี สมุดเงินฝากธนาคาร (ผู้ทำประกันเป็นเจ้าของบัญชี) เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม (กรณีบริษัทประกันร้องขอ)
  • ค่าชดเชยรายวัน กรณีรักษาเป็นผู้ป่วยใน

    แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และ ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล (สำเนาถูกต้อง) ใบรายงานแพทย์ของสถานพยาบาล

2. ยื่นเอกสาร

สำหรับผู้ทำประกันภัย สามารถยื่นส่งเอกสาร การเคลมประกัน ให้กับบริษัทประกัน ไม่ว่าจะเป็น อีเมล , แฟกซ์ , ไปรษณีย์ , ผ่านตัวแทน หรือ นายหน้าประกันภัย เป็นต้น

3. รอรับค่าสินไหมทดแทน

หากทำการยื่นเอกสาร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทประกัน จะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากไม่มีการร้องขอ ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะจ่ายเงินชดเชย ค่าสินไหมทดแทน ให้กับผู้ทำประกันภัย ตาม ระยะเวลาเคลมประกันสุขภาพ ที่ได้กำหนด

แนวทางปฏิบัติเตรียม ใบเคลมประกันสุขภาพ เรียกร้องสินไหม

หากครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีการร้องขอ ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทประกันภัย จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายในระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับหลักฐานอย่างถูกต้อง และ ที่ได้กล่าวไปทั้งหมด เป็นขั้นตอนการเคลมประกันสุขภาพ เตรียมเอกสารประกอบ การเรียกร้องสินไหม ผู้ทำประกันทุกท่าน สามารถนำมาปฏิบัติได้ เพราะแนวทางของบริษัทประกันอื่น ๆ จะคล้ายคลึงกันหมด แตกต่างกันแค่ไม่กี่อย่าง ตรงแบบฟอร์มเท่านั้น

เอกสารเคลมประกันสุขภาพ เป็นเอกสารที่ใช้ยื่นเคลม ดำเนินการสะดวกรวดเร็ว วิธีการเคลมง่าย เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เช็กเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยไม่มีข้อมูลตกหล่น จะช่วยทำให้การเคลมประกัน ไม่เกิดปัญหาภายหลัง ทำการส่งเอกสารให้บริษัท หลังจากนั้นก็รอรับสินไหม จากการเคลมประกันสุขภาพ ตามหลักฐานของการยื่น สามารถติดตามสถานะ การเคลมประกันภัยเพิ่มเติม ผ่านทางเว็บไซต์ Pakanpaide