แจ้งเคลม วิธีแจ้งเคลมประกันแบบต่าง ๆ ที่ผู้เอาประกันควรทราบ

แจ้งเคลม

แจ้งเคลม โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน เกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาที โดยที่เราไม่ทันตั้งตัว และ มักมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลในการรักษาตัว และ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ฯลฯ ดังนั้นท่านอย่ามองข้ามการทำประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยในด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และ สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนการทำประกันภัยรถยนต์ ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านไม่ควรมองข้าม เพราะประกันแต่ละแบบจะมาช่วยลดความเสี่ยง ด้านค่าใช้จ่ายให้กับท่านนั่นเอง เมื่อมีประกันสิ่งท่านต้องทราบคือ วิธีการ แจ้งเคลม เพราะเมื่อภัยมาจะได้รู้ข้อมูลเบื้องต้น และ วิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องค่ะ วันนี้เราจะนำเสนอการแจ้งเคลมประกัน 3 กรณี ยกมาให้ท่านได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแบบคร่าว ๆ ตามบทความข้างล่างดังต่อไปนี้ค่ะ

แจ้งเคลม ขั้นตอนการแจ้งเคลมรถยนต์แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

แจ้งเคลม เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถแล้วหลายท่านมักจะทำอะไรไม่ถูก เพราะกำลังตกใจกับสภาพรถ และ สถานการณ์จนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ไม่รู้จะถาม หรือ ติดต่อใครก่อนดี กว่าจะรู้วิธีก็เหนื่อยกันเลยทีเดียว ในวันนี้จึงต้องนำบทความนี้มาให้ทุกท่านได้อ่านไว้เป็นความรู้กันก่อนที่จะเจอสถานการณ์จริงค่ะ หากท่านต้องเจออุบัติเหตุกับรถของท่าน หรือ คู่กรณีจะต้องทำยังไงบ้าง ต้องเคลมประกันยังไง ไปดูเลย ขั้นตอนการ เแจ้งเคลม ประกันรถยนต์มีดังนี้ 

  1. โทรหาบริษัทประกันรถยนต์ที่ท่านได้ทำไว้ พร้อมแจ้งตำแหน่งของสถานที่เกิดเหตุ และ รายละเอียดเหตุการณ์
  2. รอเจ้าหน้าที่ประกัน ในระหว่างที่ท่านต้องรอก็ควรเตรียมใบขับขี่ กรมธรรม์ เล่มทะเบียนรถของท่าน หรือ ถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุพร้อมความเสียหายที่เกิด เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ประกัน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ประกันมาถึงจะได้ไม่ต้องเสียเวลา 
  3. เอารถเข้าซ่อมที่ศูนย์ หรือ อู่ หลังจากเจ้าหน้าที่ประกันตรวจสอบเหตุการณ์แล้ว ให้นำใบเคลมที่ได้จากเจ้าหน้าที่ประกันไปส่งรถเข้าซ่อมในศูนย์ หรือ อู่ของท่าน ในกรณีที่หาคู่กรณีไม่ได้ เช่น โดนชนแล้วหนี ท่านอาจจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชั้นประกันที่ท่านเลือกด้วยค่ะ

แจ้งเคลม ประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ ที่ควรทราบ

แจ้งเคลม กรณีเคลมผู้ป่วยนอก ( OPD ) ยอดเคลมมากกว่า 5,000 บาท หรือ เคลมประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุอื่นๆ ยื่นคำขอตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เตรียมเอกสาร และ จัดส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมดังนี้

เอกสารต้นฉบับ

– ใบรายงานแพทย์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกาย จากแพทย์ผู้ตรวจ ซึ่งอาจเขียนด้วยมือ หรือ พิมพ์ก็ได้

– ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ ที่แสดงข้อมูลสรุปรายการรักษา และ ค่าใช้จ่าย ซึ่งลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

2.กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม

เอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ( เฉพาะกรณีอุบัติเหตุ )

– ฟิล์ม และ ผลอ่านฟิล์ม กรณีกระดูกแตกหัก หรือใบรับรองผลการตรวจจากแพทย์

3. ยื่นคำขอเรียกร้องสินไหม และ เอกสารประกอบที่จำเป็น ภายใน 30 วัน

เอกสารสำเนา

– สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่แสดงชื่อเจ้าของบัญชี และ หมายเลขบัญชี กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

แจ้งเคลม ในบางกรณีอาจต้องใช้เวลามากกว่าปกติ และ จำเป็นต้องขยายเวลาดำเนินการออกไปอีก เนื่องมาจากเหตุหลายประการ เช่น ประเภทของการเรียกร้องสินไหม ความซับซ้อนในแต่ละกรณี หรือ ข้อมูล และ เอกสารประกอบที่ส่งให้เรามีความครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือไม่

แจ้งเคลม ประกันโควิด 19 ง่าย ๆ ให้ได้เงิน

แจ้งเคลม ในภาวะสุ่มเสี่ยงแบบนี้หลายคนเป็นกังวล หากติดเชื้อขึ้นมาจริง ๆ เงื่อนไข และ วิธีเคลมประกันต้องทำยังไงบ้าง

1. กรอกเอกสารเรียกร้องสินไหมทดแทน 

– สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือติดต่อขอรับจากบริษัทประกันภัย

2. เตรียมเอกสารให้พร้อม

– แบบเจอ จ่าย จบ หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อแล้ว สามารถแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทนไปยังบริษัทได้ โดยนำส่งหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ เช่น ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นโควิด-19 หรือ ผล Lap

– แบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน ที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานพยาบาล รายการยา รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยต้องเป็นฉบับจริง

– แบบคุ้มครองภาวะวิกฤต ต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการแพทย์

– แบบคุ้มครองการเสียชีวิต ต้องใช้สำเนามรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโควิด-19

3. ซื้อไว้กี่ฉบับก็เคลมได้ทุกฉบับ 

– เช่น ซื้อ 3 ฉบับ แบบเจอ จ่าย จบ 1 ฉบับ วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท และ แบบคุ้มครองค่ารักษาอีก 2 ฉบับ ค่ารักษาพยาบาลรวม 100,000 บาท ต่อมาโรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาโควิด-19 เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ก็รับเงินก้อนจากฉบับแรก 50,000 บาท และ เคลมค่าใช้จ่ายในการรักษาตามจริงอีก 50,000 บาท

4. ค่ารักษาพยาบาล

– สามารถเคลมได้ทั้งการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel

5. คุ้มครองกรณีตรวจพบครั้งแรกเท่านั้น

– หากเป็นแล้วหาย แล้วกลับมาเป็นซ้ำ ประกันจะไม่คุ้มครองในส่วนของเงินก้อนเจอ จ่าย จบ และ ความคุ้มครองส่วนอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองตามวงเงินของปีกรมธรรม์นั้น ๆ

แจ้งเคลม เช็กเงื่อนไขระยะเวลา การให้ความคุ้มครอง และ กรอบเวลาในการพิจารณาสินไหม เช่น มีระยะเวลารอคอย 14 วัน หรือ ระยะเวลาที่ผู้ซื้อประกันจะไม่ได้รับความคุ้มครอง กรณีชดเชยค่ารักษาพยาบาล ที่อาจต้องให้การรักษาพยาบาลสิ้นสุดก่อน จากนั้นต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ให้บริษัทประกันภายใน 30 วัน เป็นต้น

แจ้งเคลม จากบทความข้างต้นเราได้นำเสนอ การแจ้งเคลมประกัน 3 ประเภทคือ แจ้งเคลมประกันรถยนต์ , แจ้งเคลมประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ , แจ้งเคลมโควิด – 19 เบื้องต้นที่ท่านผู้เอาประกันควรทราบ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ท่านจะได้รับมือได้แบบได้ทันท่วงที จากบทความข้างต้นก็เป็นวิธีปฏิบัติเบื้องต้นง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ให้ท่านจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ แจ้งเคลม เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ท่านพึงจะได้รับนั่นเองค่ะ ทั้งนี้การมีประกันภัยแบบต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านไม่ควรมองข้าม เพราะสิ่งแน่นอน ก็ไม่ได้แน่นอนเสมอไป เราไม่ควรใช้ชีวิตอยู่บนความประมาท หาประกันดี ๆ มาช่วยลดความเสี่ยงในชีวิตของท่านในด้านค่าใช้จ่ายกันดีกว่าค่ะ ดีกว่าไม่มีประกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา ท่านอาจสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิตของท่าน ไปกับการรักษาโรคภัย หรือ อุบัติเหตุไม่คาดฝันได้นะคะ