แพคเกจประกัน iShield 20

แพคเกจประกัน iShield 20 คุ้มครองชีวิต โรคร้ายแรง นานถึงอายุ 85 ปี

แพคเกจประกัน iShield 20 คือ หนึ่งในแพคเกจประกันชีวิต ที่คุ้มครองโรคร้ายแรงโดยตรง ของบริษัทประกัน กรุงไทย AXA ประกัน ishield 20 เป็นแพคเกจชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี คุ้มครองนานถึงอายุ 85 ปี ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา ทางกรุงไทย AXA ได้มีสัญญาหลายระยะเวลาในการชำระเบี้ย ให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ซึ่งสัญญาชำระเบี้ยที่นานที่สุดนั่นก็คือ ishield 20 แพคเกจนี้ก็มีข้อดี ข้อเสีย และ ข้อจำกัดบางอย่าง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ทว่าการทำประกันโรคร้ายแรง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม ประกันกรุงไทยแอกซ่า ตัวไหนดี ที่นี่มีคำตอบ ติดตามแพคเกจประกันภัยสุดคุ้ม ข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ pakanpaide

ประกัน i shield ดีไหม

โรคร้ายแรง ภายใต้ความคุ้มครองของ ishield

ประกันสุขภาพกรุงไทยแอกซ่า แพคเกจประกัน ishield คุ้มครองโรคร้ายแรงถึง 70 โรค โดยทางกรุงไทย AXA ได้แบ่งระยะของโรคเอาไว้ 2 ระยะ ดังนี้

 • โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 20 โรค หากตรวจพบโรคร้ายแรงในระยะนี้ จะได้รับเงิน 25% ของเงินทุนประกันชีวิต
 • โรคร้ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค หากตรวจพบโรคร้ายแรงในระยะนี้ จะได้รับเงิน 100% ของเงินทุนประกันชีวิต และ ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันต่อ

70 โรคร้ายแรง มี อะไร บ้าง แผน ประกันชีวิต

70 โรคร้ายแรง ishield แพคเกจประกัน iShield 20

สิทธิประโยชน์ ข้อดี ความคุ้มค่าของ แพคเกจประกัน iShield 20

ไม่ว่าแพคเกจประกันชีวิตแบบไหน ก็ย่อมมีประโยชน์ และ ข้อดีด้วยกันทั้งนั้น ในส่วนของ กรุงไทยแอกซ่า แพคเกจ ishield 20 มีข้อดีตรงที่คุ้มครองนานจนคุณแก่เฒ่าหากคุณอยู่ครบกำหนดตามสัญญา นอกจากนั้นยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ แพคเกจนี้จะทำให้คุณอุ่นใจ เพราะประกันทั่วไปนั้นหากเริ่มทำสัญญาตอนอายุเยอะ ความคุ้มค่าก็จะลดน้อยตามลงไป และ บางประกันก็คุ้มครองไม่ถึง 85 ปี แต่ถ้าเป็น ishield 20 เพียงแค่ประกันเดียวก็คุ้มครองโรคร้ายแรงได้จนคุณอายุถึง 85 ปี ด้วยเงินทุนประกัน 1,000,000 บาท ประกันโรคร้ายแรง แม่มณี

สิทธิประโยชน์ ของ แพคเกจประกัน iShield 20 มีดังนี้

 • คุ้มครองครอบคลุม 70 โรคร้ายแรง
 • จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองนานถึงอายุ 85 ปี
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • เคลมได้หลายครั้งจนกว่าจะเต็มทุนในระยะเริ่มต้น โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค
 • ค่าเบี้ยไม่เสียเปล่า หากไม่พบโรคร้ายแรง จะได้รับเงินคืนครบตามทุนประกันเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือ หักค่าเคลมแล้ว ถ้ามีเงินเหลือก็รับคืนตามสัดส่วน หากเสียชีวิตก็จะได้รับเงินเต็มทุน

ข้อดี ของ ประกัน iShield 20 ประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ มีดังนี้

 • ชำระเบี้ยนานถึง 20 ปี ง่ายต่อการมีเงินหมุนในแต่ละเดือน เหมาะสำหรับบุคคลที่ฐานเงินเดือนทั่วไป
 • ไม่มีเสียค่าเบี้ย ไม่ขาดทุน หากหมดสัญญาแล้ว ไม่มีโรคร้ายก็จะได้เงินคืน
 • หมดห่วง ไม่มีความกังวลใจว่าจะต้องจ่ายค่ารักษาแพง เมื่อเกิดโรคร้ายแรง

เงื่อนไข ข้อยกเว้น และ ข้อจำกัด ก่อนทำสัญญาต้องรู้

ก่อนการทำประกันต้องรู้เงื่อนไข และ ข้อจำกัดของประกันให้ดีก่อน เพราะบางทีอายุอาจจะเป็นข้อจำกัดได้ หรือ บางทีโรคร้ายแรงที่เป็นมาก่อนการทำประกัน อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถทำสัญญาได้นั่นเอง

เงื่อนไขของประกัน ishield 20

 • อายุรับประกันภัย 0 – 52 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 85 ปี
 • ไม่คุ้มครองความเจ็บป่วย หรือ ความผิดปกติของโรคร้ายแรง ในระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • ไม่คุ้มครองหากความเจ็บป่วยนั้นมีก่อนวันเริ่มผลคุ้มครองตามอายุสัญญา หรือ วันเริ่มมีผลคุ้มครองการต่ออายุ

ข้อยกเว้นของประกัน ishield 20

 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ ตามการต่ออายุ หรือ ตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • โรคร้ายแรงที่เกิดจากการฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายของตนเอง ไม่ว่าจะวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง หรือ อายุอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ไม่เปิดเผยความจริง แถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครอง
 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา หรือ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือ ภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรง หรือ ทางอ้อม ยกเว้นโรคเอดส์ หรือ HIV จากการถ่ายเลือด

ข้อจำกัดของประกัน ishield 20

 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้เฉพาะแบบที่กำหนดเท่านั้น

ishield ค่าเบี้ย การชำระค่าเบี้ยประกันภัย เพศหญิง เพศชาย จ่ายไม่เท่ากัน !

งวดการชำระเบี้ยประกัน ishield 20 สามารถชำระตามรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน ซึ่งทาง กรุงไทย AXA ได้ทำตารางการชำระเบี้ยเอาไว้แล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณ ทว่าเบี้ยที่ต้องจ่ายระหว่างเพศชาย และ เพศหญิง จะมีค่าไม่เท่ากัน โดยเพศหญิงจะมีงวดชำระเบี้ยต่ำกว่า และสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายแพคเกจไหน ไม่ว่าจะเป็น

 • กรุงไทยแอกซ่า ishield 5
 • กรุงไทยแอกซ่า ishield 10
 • กรุงไทยแอกซ่า ishield 15
 • กรุงไทยแอกซ่า ishield 20

การทำประกันชีวิต ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่า หากคุณเลือกแผนประกันที่เหมาะกับรายได้ และ ชีวิตประจำวัน แน่นอนว่าหากเราแก่ตัวไป โรคร้ายมักจะเข้ามารุมเร้า ดังนั้น การทำประกันโรคร้ายแรง จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณา หนึ่งในแพคเกจประกันที่คุ้มค่า และ เหมาะสำหรับบุคคลชั้นกลาง ที่ฐานเงินเดือนมาตรฐาน แพคเกจประกัน iShield 20 ถือได้ว่าตอบโจทย์พอสมควร ในการคลายความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง แถมค่าเบี้ยไม่เสียเปล่า หากไม่มีการใช้เงินทุนก็จะได้รับเงินคืนหลังหมดสัญญา คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ชำระเบี้ยคงที่ แถมยังลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย หากใครที่อยากดูแพคเกจ หรือ ศึกษาเรื่องประกันเพิ่มเติม เข้ามาที่เว็บเพจของเราได้ที่ pakanpaide