Pakanpaide new logo
ไทยวิวัฒน์ ประกัน กีฬา อันตราย

ไทยวิวัฒน์ ประกัน กีฬา อันตราย ประกันอุบัติเหตุไทยวิวัฒน์ PA Active Shield คุ้มครองผู้เอาประกันจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และ ทุพพลภาพถาวร พร้อมรับผลประโยชน์ชดเชยรายได้ ครอบคลุมอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา Extreme และ อุบัติเหตุขณะใช้แว่น VR คุ้มครองเต็มที่ ผลประโยชน์สูงสุด 3 ล้านบาท ชดเชยรายได้ ไร้กังวล สูงสุด 1500 บาท/วัน ชำระเงินได้สะดวกรองรับทั้งบัตรเครดิต QR พร้อมเพย์ เคลมง่ายไม่ต้องสำรองจ่าย จ่ายช้ารับดอกเบี้ย รับความคุ้มครอง คูณ 2 สำหรับอุบัติเหตุสาธารณะ www.pakanpaide.com

ไทยวิวัฒน์ ประกัน กีฬา อันตราย ผ่าตัดเอ็นหัวเข่า 230,000 บาท

อุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด องค์การอนามัยโลก ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับ  1 ของเอเชีย ซึ่งอุบัติเหตุนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไทยวิวัฒน์ ประกัน กีฬา อันตราย มาดูกันดีกว่าว่าค่ารักษาในการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างไรกันบ้าง เข้าเฝือกแข็ง 10,000 บาท เย็บเอ็นฉีกขาด 13,000 บาท เย็บแผลบนใบหน้าฉีกขาด 15,000 บาท ผ่าตัดยึดกระดูกที่หัก 60,000 บาท ผ่าตัดเลือดคั่งในสมอง 144,000 บาท  ผ่าตัดเอ็นหัวเข่า 230,000 บาท

ไทยวิวัฒน์ ประกัน กีฬา อันตราย โดยจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วัน

ไทยวิวัฒน์ ประกัน กีฬา อันตราย ค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวิต ทางบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ที่รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียที่ครบถ้วน และ ถูกต้องแล้ว ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ ประกันภัยข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ ประกันภัยระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจมีการขยายออกไปอีก ได้ตามความจำเป็น แต่จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

ไทยวิวัฒน์ ประกัน กีฬา อันตราย ศูนย์รับเรื่องให้ความช่วยเหลือ โทร. 1231

ไทยวิวัฒน์ ประกัน กีฬา อันตราย ช่องทางการส่งเอกสาร ฝ่ายสินไหมสุขภาพ และ อุบัติเหตุ บริษัท ประกันภัยไทยวิฒน์ จำกัด (มหาชน) 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเรียกร้องสินไหมทดแทนในแต่ละกรณีสามารถค้นหาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องให้ความช่วยเหลือ โทร. 1231 หรือ ข้อมูลบริการค้า ไม่ต้องสำรองจ่าย มีแคร์การ์ด แสดงบัตรเข้ารักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญาได้เลยทันที

ไทยวิวัฒน์ ประกัน กีฬา อันตราย ประกันอุบัติเหตุไทยวิวัฒน์ PA Active Shield คุ้มครองผู้เอาประกันจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และ ทุพพลภาพถาวร พร้อมรับผลประโยชน์ชดเชยรายได้ ครอบคลุมอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา Extreme คุ้มครองเต็มที่ ผลประโยชน์สูงสุด 3 ล้านบาท ชดเชยรายได้ ไร้กังวล สูงสุด 1500 บาท/วัน ชำระเงินได้สะดวกรองรับทั้งบัตรเครดิต QR พร้อมเพย์ เคลมง่ายไม่ต้องสำรองจ่าย จ่ายช้ารับดอกเบี้ย รับความคุ้มครอง คูณ 2 สำหรับอุบัติเหตุสาธารณะ ไทยวิวัฒน์ ประกัน กีฬา อันตราย ค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวิต ทางบริษัทจะจ่ายให้แก่ ผู้ที่รับประโยชน์ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจะจ่ายค่าสินไหมภายใน 15 วัน รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเรียกร้องสินไหมทดแทนในแต่ละกรณีสามารถ ค้นหาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องให้ความช่วยเหลือ โทร. 1231 หรือ ข้อมูลบริการค้า ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประกันได้ที่  www.pakanpaide.com