aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

aia health happy aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย

aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY เพื่อให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการรักษา ณ ปี 2565 นี้ ไปจนถึงอนาคต คุ้มครองในวันที่คุณทุกข์กาย แต่จะไม่ทุกข์ใจกับค่ารักษา ให้เราช่วยตัดภาระความกังวลด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา และ การเงินให้คุณ ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ที่เลือกได้สูงสุดถึง 25 ล้านบาทต่อปี ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง กรณีเป็นโรคร้ายแรง เพิ่มผลประโยชน์วงเงินค่ารักษาสูงสุดเป็น 2 เท่า ณ ปีที่ตรวจพบ และ ต่อเนื่องไปรวม 4 ปีกรมธรรม์ ในราคาค่าเบี้ยที่คุ้มค่า aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY เป็นแผนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเวลานี้ เพราะมีความครอบคลุมทุกเรื่อง ทำให้ท่านเบาใจได้เยอะ โดยไม่ต้องจ่ายส่วนต่างใด ๆ มาดูกันค่ะว่าแผนดังกล่าว มีจุดเด่น และ ความคุ้มครอง จากบทความข้างล่างนี้ค่ะ

aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY มีดังนี้

 1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย
 2. มีผลประโยชน์ให้เลือก 1, 5, 15 หรือ 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
 3. ให้ความคุ้มครองค่าบริการพยาบาลแบบเหมาจ่าย
 4. กรณีป่วยเป็นโรคร้ายแรง เพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้เป็น 2 เท่า ในปีที่ตรวจพบ และ ต่อเนื่องรวม 4 ปีกรมธรรม์
 5. ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
 6. เพิ่มความคุ้มครองค่าห้อง ฯ สูงสุดถึง 365 วันต่อรอบปีกรมธรรม์
 7. ให้ค่ารักษา OPD สำหรับการรักษาที่มีค่ารักษาพยาบาลสูงได้แก่ การผ่าตัด ล้างไต การฉายรังสี และ การให้ยาเคมีบำบัดแบบเหมาจ่าย
 8. มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป ( เฉพาะแผน 25 ล้านบาท ) ครั้งละ 2,000 บาท ปีละ 30 ครั้ง
 9. รับประกันตั้งแต่อายุ 6 – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

10.รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ AIA Vitality รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดถึง 15%

11.รับสิทธิ์บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล ( Personal Medical Case Management : PMCM ) โดย Medix ( สำหรับแผนความคุ้มครอง 15 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท )

aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นจุดเด่นของแผนประกัน HEALTH HAPPY

PY ซึ่งเป็นแผนยอดนิยมที่น่าสนใจ ในขณะนี้เพราะครอบคลุมทุกด้าน และ เคลมง่าย ตอบโจทย์ผู้ทำประกันสุขภาพเป็นอย่างดี

aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย HEALTH HAPPY คุ้มครองเป็น 2 เท่า ต่อเนื่อง 4 ปีกรมธรรม์ กรณีพบโรคร้าย

aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย บริษัทจะเพิ่มความคุ้มครองเป็น 2 เท่า ต่อเนื่อง 4 ปีกรมธรรม์ กรณีพบโรคร้ายแรงตามคำนิยามดังต่อไปนี้

 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ( Acute Heart Attack )
 2. โรคหลอดเลือดสมองแตก หรือ อุดตัน ( Major Stroke )
 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ( Coronary Artery By-Pass Surgery )
 4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม ( Invasive Cancer )
 5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก ( Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation )
 6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ตา ( Surgery to Aorta )

aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย หมดห่วงเรื่องโรคร้าย ให้เอไอเอ ดูแลท่าน และ ครอบครัว เรื่องค่าใช้จ่าย อุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการ เคลมฉับไว ดูแลอย่างมืออาชีพ

aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย คำถามที่พบบ่อย AIA HEALTH HAPPY

aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ( Waiting Period ) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA HEALTH HAPPY

 1. การป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

– ไส้เลื่อนทุกชนิด

– ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

– การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์

– เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม AIA HEALTH HAPPY

 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือ ระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือ โรคทางพันธุกรรม หรือ ความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก ( รวมถึงการสืบวิเคราะห์ และ การรักษา ) การทำหมัน หรือการคุมกำเนิด

aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิต ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ซึ่งสวนทางกับค่ารักษาพยาบาล ที่เพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลยังคงสูงขึ้น จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดล้วนส่งผลถึงค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ สังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้คนในยุคนี้ ต้องมีการวางแผนการเงินที่ดี และ รอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวในอนาคต ทั้งนี้ aia ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ตัวช่วยบริหารความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงได้ในอนาคต เพราะสิ่งที่คิดว่าแน่นอน ก็ไม่ได้แน่นอนเสมอไป ดังนั้นท่านไม่ควรใช้ชีวิตอยู่บนความประมาท ควรหาประกันสุขภาพดี ๆ คอยดูแลท่าน อย่างแผน AIA HEALTH HAPPY เป็นอีกแผนสุขภาพที่ดีแผนหนึ่ง ที่ควรพิจารณาค่ะ