Pakanpaide new logo
aia-ประกันสุขภาพ

aia ประกันสุขภาพ เมื่อพูดถึง ประกันสุขภาพ คืออะไร หลาย ๆ คนคงจะนึกถึง การไปนอนโรงพยาบาล แล้วไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพราะมีบริษัทประกันออกค่าใช้จ่ายให้ แต่นั่นคือทั้งหมดของประกันสุขภาพหรือไม่ มาทำความรู้จักประกันสุขภาพกันดีกว่าค่ะ นิยามของคำว่า “ ประกันสุขภาพ ” ตาม คปภ. คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัย ตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาล ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาล นั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยการจ่ายค่าสินไหมทดแทน สำหรับการประกันสุขภาพ aia ประกันสุขภาพ จะยึดหลักเกณฑ์เดียวกับการประกันภัยประเภทอื่น ๆ คือ “ จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ ”

aia ประกันสุขภาพ มีโครงสร้างดังนี้

aia ประกันสุขภาพ โครงสร้างประกันสุขภาพ การซื้อ ประกันสุขภาพ aia นั้นสัญญาสุขภาพจะถือเป็นสัญญาเพิ่มเติม ซึ่งต้องมีประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักก่อน จึงจะซื้อประกันสุขภาพแนบเพิ่มเติมเข้าไปได้ ให้นึกถึงภาพของขบวนรถไฟ สัญญาหลักที่เป็นประกันชีวิตนั้น จะเปรียบเสมือนหัวขบวนรถไฟ ส่วนสัญญาเพิ่มเติมนั้น จะเปรียบเสมือนตู้ขบวนสินค้า เมื่อขบวนรถไฟมีหัวรถจักร แล้วก็จะสามารถนำพาสินค้าต่าง ๆ ไปให้ถึงที่หมายได้ ทั้งนี้ในการแนบสัญญาเพิ่มเติมนั้น จะแนบสัญญาใด หรือ กี่สัญญาได้บ้าง จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท aia ประกันสุขภาพ ดังนั้นหากท่านต้องการซื้อประกันสุขภาพ ท่านต้องซื้อประกันชีวิตสัญญาหลักกับเอไอเอก่อน จึงซื้อสุขภาพแนบได้นั่นเอง มาดูกันต่อว่าต้องซื้อสัญญาหลักอย่างไรจากบทความข้างล่างนี้ค่ะ

aia ประกันสุขภาพ สัญญาประกันชีวิตหลักที่นำมาแนบต้องเลือกอย่างไร ?

aia ประกันสุขภาพ ในการเลือกสัญญาประกันชีวิต ที่จะมาเป็นสัญญาหลัก สำหรับแนบประกันสุขภาพเพิ่มเติมนั้น ต้องวางแผนในตอนเริ่มต้นว่า จะซื้อเป็นประกันชีวิตประเภทใด ซึ่งประกันชีวิตที่สามารถนำมาแนบ ประกันสุขภาพเพิ่มได้นั้น ก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ ประกันชีวิตตลอดชีพ ประกันสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตควบการลงทุน ฯลฯ สำหรับท่านใดต้องการจะทำเน้นเฉพาะในส่วนของประกันสุขภาพ ก็สามารถเลือกใช้ แบบประกันชีวิตที่ค่าเบี้ย และ ความคุ้มครองต่ำสุดตามกฎเกณฑ์ เพื่อเน้นแต่เฉพาะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลได้ ( ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ) aia ประกันสุขภาพ มีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่า ประกันชีวิตที่เหมาะสมสำหรับนำมาแนบประกันสุขภาพที่ดีนั้น ควรจะเป็นประกันชีวิต ที่มีความคุ้มครองยาว เพราะหากสัญญาหลักมีความคุ้มครองที่สั้น เมื่อประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลักสิ้นสุดลง หากกรณีที่ผู้เอาประกันมีประวัติสุขภาพ ประวัติเจ็บป่วยติดตัวไปแล้ว การเริ่มทำประกันสุขภาพเล่มใหม่ อาจจะทำได้ยากขึ้น หรือ ในบางกรณีหากมีประวัติการเจ็บป่วยแบบรุนแรง ก็อาจจะไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้อีกเลยนั่นเอง

aia ประกันสุขภาพ มีกี่แบบ ?

aia ประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีอยู่มากมาย แบบประกันจะขึ้นอยู่กับบริษัทจะออกแบบมา แต่ประเภทที่เป็นที่นิยม ได้แก่ 

  1. สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล และ ศัลยกรรม เป็นที่รู้จักกันดีว่า เมื่อต้องไปนอน รพ. แล้วจะมีบริษัทประกัน มาช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ โดยมากจะหมายถึงสัญญาประเภทนี้ โดยจะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลในหมวดต่าง ๆ ได้แก่ ค่าห้อง( รวมค่าการพยาบาล และ ค่าอาหาร ) , ค่าแพทย์ , ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ , ค่าผ่าตัด ฯลฯ โดยจะจ่ายสินไหมให้ตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ซื้อไว้ 
  2. สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยวันนอนรายวัน เป็นเงินชดเชยค่าเสียเวลาเนื่องจาก ขาดรายได้ เมื่อต้องไปนอน รพ. หากมีการซื้อชดเชยวันนอนไว้ จะจ่ายชดเชยตามจำนวนคืนที่ไปนอน เช่น ซื้อชดเชยวันนอนไว้คืนละ 1,000 บาท เมื่อต้องนอน รพ. 5 คืน ก็จะได้รับชดเชยวันนอนเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท 
  3. สัญญาชดเชยผลประโยชน์กรณีพบโรคร้ายแรง หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง โรคใดโรคหนึ่ง ตามรายการ และ ระยะของโรคที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนเงินเอาประกันที่ได้ซื้อไว้ 
  4. สัญญาเพิ่มเติมชดเชยจากอุบัติเหตุ เป็นเงินชดเชยเพิ่มเติมเข้าไปจากสัญญาหลัก ให้กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ 

ทั้ง 4 ประเภทที่ยกมาให้ท่านเป็นแบบ aia ประกันสุขภาพ ที่มีความนิยมในตอนนี้ค่ะ

aia ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพเป็นเครื่องมือ บริหารความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งป้องกันไม่ให้เราต้องสูญเสียเงินก้อนใหญ่ กับการที่จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล ที่สูงมากในปัจจุบัน เป็นการจ่ายเงินก้อนเล็ก เพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่ ที่เราเตรียมไว้สำหรับเป้าหมายด้านอื่น ๆ ในชีวิต และ ทำให้เราได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ในวันที่เราเจ็บป่วย โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เอง aia ประกันสุขภาพ เพราะทุกวันนี้สิ่งไม่คาดคิดมักเกิดขึ้นได้เสมอ การมีประกันสุขภาพไว้จึงเป็นสิ่งที่ดีกว่า ไม่มีประกัน ด้วยในยุคโควิดเช่นนี้ ยิ่งไม่ควรมองข้าม โรคภัยเมื่อเกิดขึ้นกับเรา ก็มักตามมาด้วยค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาล บางคนถึงขั้นสูญเสีย เงินเก็บทั้งหมดในชีวิต หมดไปกับค่ารักษาเลยทีเดียว ดังนั้นเราไม่ควรใช้ชีวิตอยู่บนความประมาท ให้ประกันมาช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวดีกว่าค่ะ