AIA เปิดตัว “ AIA Health Plus ” ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน “ เหมา – เบิ้ล – คุ้ม ”

AIA

AIA เปิดตัวประกันสุขภาพใหม่ “ AIA Health Plus ” คุ้มครองเริ่มต้น 1 ลบ. สูงสุด 10 ลบ. ต่อเนื่องหลังเกษียณจนถึงอายุ 85 ปี ” เหมา – เบิ้ล – คุ้ม ” เราให้ความสำคัญ และ ไม่เคยหยุดศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงพฤติกรรม และ ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยนำเอาข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาพัฒนา ผลที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ สุขภาพของเรา ให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า แต่ละกลุ่มได้อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าที่เป็นสมาชิกประกันกลุ่ม ซึ่งอยู่ในวัยทำงาน AIA เราพบว่าส่วนใหญ่มีความกังวลต่อปัญหาด้านสุขภาพ และ ค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเมื่อตนเองถึงวัยเกษียณ ซึ่งถึงแม้จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่บริษัทมอบให้ แต่อาจจะไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง ดังนั้น เอไอเอจึงมองเห็นโอกาสในการเข้าไปช่วยลดความกังวลของลูกค้ากลุ่มนี้ ด้วยการยกระดับการมีสุขภาพ และ คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ เอไอเอ เฮลธ์ พลัส ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ช่วงวัยทำงาน จนถึงหลังเกษียณ ช่วยลดภาระในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้ลูกค้าของเรา มีความอุ่นใจในทุกช่วงชีวิต

AIA จุดเด่นของแผนประกัน AIA Health Plus

AIA จุดเด่นของแผนประกัน AIA Health Plus มีดังนี้

 1. ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย มีวงเงินให้เลือกที่ 1, 5 หรือ 10 ล้านต่อปี
 2. ไม่จำกัดวงเงินต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 3. กรณีตรวจพบโรคร้ายแรง 6 โรคตามที่ระบุ จะเพิ่มความคุ้มครองเป็น 2 เท่า ต่อเนื่องกันรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์
 4. ให้ความคุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 85 ปี
 5. มีความรับผิดชอบส่วนแรก 20,000 บาทต่อปี ลดความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการที่มีอยู่ ทำให้ประหยัดค่าเบี้ยประกัน
 6. เมื่ออายุครบ 60 ปี จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกโดยอัตโนมัติ ( ไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก ) โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่
 7. ได้รับสิทธิ์ลูกค้า AIA Vitality รับสิทธิ์พิเศษและส่วนลดมากมายจากบริษัทพันธมิตร อีกครั้งหากดูแลสุขภาพได้ตามเกณฑ์ของโครงการ รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันเพิ่มเติมสูงสุดถึงอีก 15%
 8. รับบริการพิเศษ การบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลจาก Medix สำหรับลูกค้าที่ทำแผนความคุ้มครอง 10 ล้านบาทต่อปี

9.เบี้ยประกันสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาท

AIA ที่กล่าวมาข้างต้นก็คือจุดเด่นของ AIA Health Plus ที่สร้างขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เงินเดือน ซึ่งสวัสดิการพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษา ท่านควรพิจารณาแผน AIA Health Plus รับรองว่าตอบโจทย์ท่านได้ดีทีเดียวค่ะ

AIA รายละเอียด และ เงื่อนไขประกัน AIA Health Plus

AIA มาดูกันค่ะว่า รายละเอียด และ เงื่อนไขประกัน AIA Health Plus มีอะไรบ้าง ?

คุณสมบัติของกลุ่มที่มีสิทธิสมัครเอาประกันภัย

– จะต้องเป็นสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอ ณ วันที่ยื่นคำขอเอาประกันภัย

– อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน – 75 ปี และ ต่ออายุถึง 84 ปี

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ( Waiting Period )

– การป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

– การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติ AIA ให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

 1. ไส้เลื่อนทุกชนิด
 2. ต้อเนื้อ หรือ ต้อกระจก
 3. การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์
 4. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ข้อยกเว้นบางส่วน

– ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือ ระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือ โรคทางพันธุกรรม หรือ ความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย

– การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือ การแก้ไขปัญหาผิวพรรณ

– การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก ( รวมถึงการสืบวิเคราะห์ และ การรักษา ) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

AIA กรณีพิเศษความคุ้มครองที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน AIA Health Plus

AIA มาดูกันค่ะว่า กรณีพิเศษความคุ้มครองที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน AIA Health Plus มีอะไรบ้าง ?

 1. ค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อน และ หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 2. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง
 3. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 4. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
 5. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา
 6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด
 7. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
 8. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

AIA ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน หลาย ๆ กระบวนการรักษาสามารถรักษาได้แบบผู้ป่วยนอก ที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่การรักษาในข้างต้นมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง ความคุ้มครองส่วนนี้ก็จะมาช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้

AIA เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติม “ AIA Health Plus ” ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพตัวใหม่ พิเศษสำหรับสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอเท่านั้น รุกเจาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ตอบโจทย์ ความมั่นคงด้านสุขภาพ และ การเงินของคนทำงานต่อเนื่องจนถึงวัยเกษียณ โดดเด่นด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย สูงสุด 10 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ พร้อมรับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า ต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์ หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และ คุ้มด้วยส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึง 15% ต่อรอบปีกรมธรรม์ จากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พร้อมรับบริการเสริมพิเศษจาก Medix AIA หวังว่าบทความข้างต้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับผู้ที่กำลังต้องการหาประกันสุขภาพเสริม จากประกันสุขภาพที่ท่านมีจากที่ทำงาน เพื่อช่วยให้ครอบคลุมต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค ซึ่งปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น AIA Health Plus จึงเป็นประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ ความต้องการของท่านได้ดีทีเดียวค่ะ