home isolation โควิด คืออะไร ต้องทำอย่างไร ?

home isolation โควิด

home isolation โควิด แนวคิดของ Home Isolation เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น มีผู้ติดเชื้อหลักหลายพันคน จนทำให้เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ประกอบกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล หรือ อยู่โรงพยาบาลในระยะเวลาสั้น ๆ และ ไปพักฟื้นต่อที่บ้านหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ home isolation โควิด หรือ การแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในเกณฑ์ดังนี้

 • ผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังรอ admit หรือ รอเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่า สามารถรักษาตัวที่บ้านได้
 • ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวใน รพ. หรือ สถานที่ที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 10 วัน และ แพทย์พิจารณาว่าสามารถทำ Home Isolation ต่อได้

home isolation โควิด ผู้ที่เข้าเกณฑ์ในการทำ Home Isolation

home isolation โควิด ผู้ที่เข้าเกณฑ์ มีดังนี้

 •  เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดี หรือ ไม่มีอาการ ( asymptomatic cases )
 •  มีอายุน้อยกว่า 60 ปี
 •  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ต้องไม่มีภาวะอ้วน หรือ ดัชนีมวลกาย >30 กก./ม.2 หรือ น้ำหนักตัว >90 กก.
 • ไม่มีโรคร่วม ดังต่อไปนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ( COPD ) ,โรคไตเรื้อรัง ( CKD ระยะที่ 3 , 4 ) โรคหัวใจ และ หลอดเลือด ,โรคหลอดเลือดสมอง ,โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือ โรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์
 • อยู่คนเดียว หรือ มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน
 • ยินยอมแยกตัวในที่พักของตัวเอง

home isolation โควิด หรือ การกักตัวที่บ้าน คือ อีกหนึ่งวิธีในการดูแลตัวเอง สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการแสดง หรือ แสดงอาการเพียงเล็กน้อย สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ 

home isolation โควิด การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19

home isolation โควิด การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อทำ Home Isolation มีดังนี้

 • ห้ามออกจากที่พัก และ ห้ามผู้ใดมาเยี่ยมบ้าน
 • ห้ามเข้าใกล้ หรือ อยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
 • แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น หากแยกไม่ได้ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นให้มากที่สุด และ ความเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
 • ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่ได้อยู่คนเดียว
 • ล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่จำเป็นต้องสัมผัสกับของใช้ต่าง ๆ
 • แยกซักเสื้อผ้า และ เครื่องนอน ด้วยน้ำ และ สบู่ หรือ ผงซักฟอก
 • ควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น
 • แยกขยะ โดยมัดปากถุงขยะให้แน่น

home isolation โควิด ข้อแนะนำเพิ่มเติม :

 • ถ้าบ้านที่มีพื้นที่เพียงพอ ควรให้ผู้ป่วยแยกอยู่ในห้องส่วนตัวคนเดียว ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นห้องที่มีห้องน้ำในตัว แยกภาชนะของใช้ส่วนตัว ส่งข้าวให้เอาวางไว้หน้าห้อง แล้วไลน์บอก เพื่อให้ผู้ป่วยเปิดประตูมาหยิบข้าวไปทานเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดคุย หรือ การสัมผัสให้มากที่สุด หรือ ให้อาหารเป็นข้าวกล่อง
 • ถ้าที่อยู่อาศัยเป็นคอนโด ห้องเช่า แฟลต ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะแยกออกเป็นห้องชัดเจน เพื่อความปลอดภัย แนะนำให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องคนเดียว และ บุคคลอื่นที่ไม่ติดเชื้อให้ไปพักอาศัยที่อื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้กับคนในครอบครัว

home isolation โควิด สิ่งที่ผู้ป่วยโควิด-19 จะได้รับการสนับสนุนเมื่อต้องทำ ( การแยกกักตัวที่บ้าน )

home isolation โควิด สิ่งที่ผู้ป่วยโควิด-19 จะได้รับการสนับสนุนเมื่อต้องทำ ( การแยกกักตัวที่บ้าน ) มีดังนี้

 • อุปกรณ์ประเมินอาการ ได้แก่ ปรอทวัดไข้ และ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบหนีบนิ้ว เพื่อประเมินการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดว่าปกติดีหรือไม่ ค่าปกติจะอยู่ที่ประมาณ 97-100% ถ้าตัวเลขอยู่ที่ 94% หรือ ต่ำกว่านั้น คืออยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะมีแนวโน้มที่เชื้อโควิด-19 จะลงปอด
 • การประเมินอาการผ่านระบบเทเลเมด หรือ การนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วย และ บุคลากร ทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-timeโดยแพทย์ และ พยาบาลทุกวัน
 • การให้ยารับประทาน ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์
 • อาหารสามมื้อ
 • การติดตามประเมินอาการ และ ให้คำปรึกษา
 • หากมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือ แย่ลงให้แจ้งทีมแพทย์ และ รีบนำส่งโรงพยาบาล

home isolation โควิด อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และ รายงานผลอาการทุกวันต่อแพทย์ด้วยนะคะ

home isolation โควิด สิ่งสำคัญ คือ ต้องสังเกตอาการของตัวเอง วัดอุณหภูมิทุกวัน หากอาการแย่ลง เช่น หอบ เหนื่อย ไข้สูง ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ให้รีบติดต่อ รพ.ที่รักษาอยู่ ทางรพ.จะมีรถไปรับเพื่อนำส่งเข้ารับการรักษาที่ รพ. หรือ หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางมา รพ.ด้วยตัวเอง แนะนำให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว ไม่ใช้รถสาธารณะ และ ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา home isolation โควิด หากมีผู้ร่วมยานพาหนะไปด้วยให้เปิดหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ และ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เดินทางไปด้วย ทั้งนี้อย่าลืมปฏิบัติตัวตามคำแนะนำข้างต้นอย่างเคร่งครัดนะคะ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และ คนในครอบครัว หากต้องทำ Home Isolation เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิดค่ะ