ขั้นตอนการเวนคืนกรมธรรม์ aia

ขั้นตอนการเวนคืนกรมธรรม์ aia
การขอยกเลิกกรมธรรม์เดิม เพื่อรับเงินสดจากบริษัทประกัน

เราสามารถ ขอเวนคืนกรมธรรม์ aia หากสัญญา หรือ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับเดิมไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการ หรือ มีกรมธรรม์ใหม่ ที่ให้ผลประโยชน์มากกว่าเดิม แต่ต้องศึกษาเงื่อนไขให้ดีเสียก่อน เพราะเมื่อคุณอายุมากขึ้น การซื้อประกันชีวิตใหม่ในแบบเดียวกันนั้น จะต้องจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่าเดิม หรือ หากคุณมีปัญหาสุขภาพ การเวนคืนแล้วทำประกันใหม่อาจไม่คุ้มครองโรคที่เป็นก็ได้เหมือนกับฉบับเดิม และ วันนี้เรามี ขั้นตอนการเวนคืนกรมธรรม์ aia มาให้ผู้ที่สนใจ 

การยกเลิกกรมธรรม์ aia และ เกร็ดข้อมูล เรื่องที่ต้องรู้

ทำไมจึงไม่ควรเวนคืนกรมธรรม์เงินสด เพื่อไปซื้อกรมธรรม์ใหม่?

ก่อนอื่นคุณจำเป็นต้องรู้ข้อเสียของการเวนคืนประกัน หรือ การ ยกเลิกกรมธรรม์ aia ออนไลน์ เสียก่อน ถ้ายืนยันจะเวนคืน ก็สามารถทำตาม วิธีเวนคืนกรมธรรม์ aia ได้เลย

 • 1. ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น

  ลูกค้าจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น สำหรับการซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่เนื่องจากอายุที่สูงขึ้น
 • 2. เสี่ยงไม่ได้รับเบี้ยประกันในอัตราปกติ

  ลูกค้าอาจไม่ได้รับเบี้ยประกัน ในอัตราปกติอีกต่อไป เนื่องจากสุขภาพแย่ลงทำให้เบี้ยประกันสูงขึ้น หรือ อาจถูกปฏิเสธการรับประกัน

เวนคืนกรมธรรม์ aia ใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนในการติดต่ออย่างไร

วิธียกเลิกกรมธรรม์ aia มีขั้นตอน และ เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ดังนี้

 • 1. แบบฟอร์มเวนคืนกรมธรรม์

  เตรียมเอกสารแบบฟอร์มเวนคืนกรมธรรม์ ป็นอย่างแรก หรือ คลิก เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
 • 2. สำเนาบัตรประชาชน

  สำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมลายเซ็น
 • 3. แบบฟอร์มขอรับเงิน

  แบบฟอร์มขอรับเงิน ผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร AIA PAY
 • 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชี

  สำเนาหน้าสมุดบัญชี เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมลายเซ็น
 • 5. ส่งแบบฟอร์ม ข้อ 1 - 4 แนบไปพร้อมเล่มกรมธรรม์

  ส่งแบบฟอร์ม ข้อ 1 – 4 แนบไปพร้อมเล่มกรมธรรม์ เวนคืนกรมธรรม์ aia ส่งเอกสารที่ไหน นั่นก็คือ ส่งเข้าบริษัทได้เลยค่ะ หรือ ตัวแทนบริการใกล้บ้าน
 • 6. กรณีติดต่อตัวแทนไม่ได้

  กรณีที่คุณติดต่อตัวแทนที่ดูแลไม่ได้ ให้โทร 1581 หรือ เข้าไปที่ เว็บไซต์หลัก AIA เพื่อขอรายละเอียดอีกที

ขั้นตอนการเวนคืนกรมธรรม์ aia กรณีสมัครกรมธรรม์ผ่านตัวแทนประกันชีวิต

กรณีปกติ

ส่งคืนกรมธรรม์ มายังบริษัทเอไอเอ หรือ ยกเลิกประกัน aia ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ และ เอไอเอจะคืนเบี้ยประกันหลังหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

กรณี ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท ในกรณีที่ลูกค้าได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้

กรณี สมัครกรมธรรม์ผ่าน Telesales

กรณีสมัครกรมธรรม์ผ่าน Telesales ลูกค้าสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังเอไอเอ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ (ไม่ถูกหักค่าใช้จ่าย 500 บาท)

หากคุณมั่นใจว่ายังไงก็ต้องการเวนคืน ทางเราได้บอก ขั้นตอนการเวนคืนกรมธรรม์ของ aia เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนดังกล่าวได้เลย การขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อรับ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ aia บริษัทจะดำเนินการจ่ายให้เสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้อง พร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ 

ในการเวนคืนกรมธรรม์ได้เลย หรือ จะติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ AIA ก็ได้เช่นกัน และ สะดวกยิ่งกว่า กับการ เวนคืนกรมธรรม์ aia iservice ระบบข้อมูลลูกค้าแบบออนไลน์ ที่คุณสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประกันได้ใหม่ กับเราที่ Pakanpaide

การเวนคืนกรมธรรม์ aia ออนไลน์ ทำยังไง ?

การเวนคืนกรมธรรม์_aia_ออนไลน์_ทำยังไง

การเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต AIA ออนไลน์เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายและสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานของบริษัทประกันฯ เพื่อยื่นเอกสารขอเวนคืนกรมธรรม์ เพียงแค่เข้าสู่เว็บไซต์ aia.co.th และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นตอนการเวนคืนกรมธรรม์ AIA ออนไลน์ 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ aia.co.th

2. เลือก “บริการออนไลน์” จากเมนูด้านบนของหน้าเว็บไซต์ 

3. เลือก “เว็บเคลม” 

4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันชีวิต รวมถึงข้อมูลของกรมธรรม์ เช่น เลขที่กรมธรรม์ ชื่อบริษัทประกันฯ เป็นต้น 

5. อัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนากรมธรรม์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง และกดส่งคำขอ 

เอกสารที่ต้องเตรียมไว้ก่อนการเวนคืนกรมธรรม์ AIA 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

2. สำเนากรมธรรม์ 

3. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อควรระวัง 

– ต้องแน่ใจว่าเอกสารที่อัพโหลดครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อไม่ให้การเวนคืนกรมธรรม์ AIA ออนไลน์ขัดข้อง

– ในกรณีที่เอกสารไม่ครบหรือผิดพลาด การเวนคืนกรมธรรม์อาจต้องดำเนินการใหม่ เพื่อยื่นเอกสารใหม่ การเวนคืนกรมธรรม์ AIA ออนไลน์เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว ทำให้ผู้เอาประกันชีวิตสามารถยื่นคำขอได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานของบริษัทประกันฯ และสามารถติดตามสถานะการเวนคืนได้ทุกเมื่อในเว็บไซต์ aia.co.th