ทุนประกันรถยนต์คืออะไรสำคัญแค่ไหน ทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนทำประกันรถยนต์

ทุนประกันรถยนต์คืออะไรสำคัญแค่ไหน

ทุนประกันรถยนต์คืออะไร สำคัญแค่ไหน มาดูกัน บางครั้งที่เราพูดคุยกับโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ หรือ ตัวแทนประกันวินาศภัยจะสอบถามเราอยู่บ่อยครั้ง สำหรับนักขับมือใหม่ ที่เพิ่งซื้อประกันภัยรถยนต์ คงจะรู้สึกงง และ สับสนอยู่ไม่น้อยว่า “คำว่าทุนประกันคืออะไร ทำไมเราต้องเลือกทั้ง ๆ ที่เราก็เลือกประเภทของประกันรถยนต์แล้ว” 

ทุนประกันรถยนต์ คือ ค่าสินไหมทดแทน ที่ทางบริษัทประกันภัย จะจ่ายคืนให้กับผู้เอาประกันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถที่ทำประกันรถยนต์ รวมถึงกรณีรถหาย รถไฟไหม้ก็รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ของประกันรถยนต์ประเภทนั้น ๆ โดยมูลค่าความคุ้มครองนี้จะถูกคำนวณขึ้น จากมูลค่าของรถยนต์ที่ทำประกันรถยนต์ หากเป็นรถยนต์ใหม่ป้ายแดง จะมีทุนประกันรถยนต์สูงสุดอยู่ที่ 80% ของราคารถ และ จะลดลงเรื่อย ๆ ปีละ 10% หรือ ตามราคากลางของรถยนต์ปีนั้น ๆ นั่นเอง คุณสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.pakanpaide.com

ทุนประกันรถยนต์คืออะไร สำคัญแค่ไหน มีผลต่อเบี้ยประกันรถยนต์อย่างไร ?

ประกัน รถยนต์ ทุน ประกัน คืออะไร ทุนประกันรถยนต์คืออะไรสำคัญแค่ไหน

ทุนประกันรถยนต์คืออะไร สำคัญแค่ไหน แล้วทุนประกันรถยนต์ มีผลต่อเบี้ยประกันรถยนต์อย่างไรบ้าง? ซึ่งเบี้ยประกันรถยนต์จะถูก หรือ แพงนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน ที่สามารถเลือกได้ด้วยตนเอง โดยประเมินจากความเสี่ยง หรือ ลักษณะการใช้รถใช้ถนน ว่าใช้รถบ่อยแค่ไหน เส้นทางที่ขับขี่เป็นประจำมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากน้อยเพียงใด ซึ่งหากพบว่าเส้นทางที่คุณใช้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมาก ก็สามารถขอเพิ่มทุนประกันรถยนต์ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้จะส่งผลให้เบี้ยประกันสูงขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกันหากคุณไม่ได้ใช้งานรถบ่อย มีความเสี่ยงน้อย ก็สามารถขอลดทุนประกันรถยนต์ได้ โดยการขอลดทุนประกันรถยนต์ ซึ่งสามารถขอลดได้ไม่เกิน 50,000 บาท เช่นกัน แน่นอนว่าเมื่อขอลดทุนประกันรถยนต์ลง เบี้ยประกันรถยนต์ก็จะถูกลงตามไปด้วย

ทำการประเมินทุนประกันได้อย่างไร ?

การประเมินทุนประกัน ในส่วนแรก จะทำการคำนวณทุนประกันเริ่มต้นที่ 80% จากราคากลางตลาด วิเคราะห์ทุนประกันจากยี่ห้อ ปีรุ่นที่ผลิต (อนุโลมเป็นปีจดทะเบียน)และ รุ่นรถยนต์เป็นหลัก ส่วนใหญ่แล้วนั้นรถใหม่ป้ายแดงจะได้ทุนประกันถึง 80 – 85% ส่วนรถเก่ามือสอง จะต้องตีมูลค่าตามราคากลาง โดยมูลค่ารถจะลดลงเรื่อย ๆ ตามอายุการใช้งาน พูดภาษาง่าย ๆ เลยก็คือ โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันภัยรถยนต์จะประเมินทุนประกันภัยจากราคากลางที่ซื้อขายในตลาดเป็นหลัก ขณะที่รถป้ายแดงจะคิดจากราคาซื้อเป็นหลัก ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็น การประเมินทุนประกันเบื้องต้นที่ผู้เอาประกันควรทราบ เพื่อจะได้รู้ว่าเบี้ยประกันที่ท่านจ่ายนั้นเหมาะสมไหม คุ้มค่าหรือไม่นั่นเอง

ทุนประกันสูง และ ทุนประกันน้อย ต่างกันอย่างไร ?

เบี้ยประกันสูง กับ เบี้ยประกันน้อยต่างกันอย่างไร ? 

  1. ทุนประกันสูง ยิ่งคุ้มครองมาก เบี้ยประกันก็ยิ่งแพง กล่าวคือ การเลือกทุนประกันสูง หากเกิดเหตุจำเป็นที่จะต้องเคลม เราแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเวลาซ่อม โดยส่วนใหญ่รถใหม่ป้ายแดงจะเลือกจ่ายทุนประกันแพง ๆ ไว้ก่อน โดยเลือกประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่เบี้ยก็จะแพงตามมาด้วยเช่นกัน ซึ่งจะแปรผันตรงกันทุกประการ หากอยากได้ความคุ้มครองสูงสุด ก็สามารถเลือกทุนประกันสูง ๆ ได้
  2. ทุนประกันน้อย คุ้มครองน้อย เบี้ยประกันประหยัด ในส่วนของการเลือกทุนประกันน้อย ความคุ้มครองก็จะเป็นไปตามทุน เมื่อเกิดเหตุเราอาจจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินเองเวลาซ่อมรถ ดังนั้น คุณควรเลือกตามความเหมาะสมของงบประมาณ และ ความสามารถในการขับขี่เป็นหลักจะดีที่สุด

อย่างไรก็ดี ผู้ทำประกันภัยรถยนต์นั้น สามารถเลือกเองได้ตามความต้องการของคุณ แต่ไม่แนะนำให้ทำประกันรถยนต์ ด้วยทุนประกันที่สูงกว่ามูลค่าจริง ( Over Insured ) เนื่องจากบริษัทมักจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริง 

ประกัน รถยนต์ ทุน ประกัน คือ สิ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่ท่าน ยิ่งเบี้ยสูง ความคุ้มครองก็จะยิ่งเยอะขึ้นไป โดยที่ทุน ประกันรถยนต์ มักจะถูกคำนวณจาก ราคากลางตลาด และ ประเมินจากความเสี่ยงในการใช้พาหนะ

ประกัน รถยนต์ ทุน ประกัน จะถูกประเมินจากราคากลางตลาด ความเสี่ยงต่าง ๆ และ จะลดลงในแต่ละปีที่คุ้มครอง หรือ ทำประกัน

ทุนประกันรถยนต์คืออะไร สำคัญแค่ไหน ท่านพอจะทราบเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะ ว่าทุนประกัน คือ ค่าสินไหมที่บริษัทประกันภัยรถ จะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายต่อรถยนต์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประเภทประกันภัยรถยนต์ด้วย ซึ่งประกันจะซ่อมให้เฉพาะกรณีความเสียหายจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายบางส่วนที่ยังซ่อมไหว หรือ ความเสียหายโดยสิ้นเชิงที่จำเป็นต้องขายซากรถ ประกัน รถยนต์ ทุน ประกัน คืออะไร สำคัญแค่ไหน ก็สรุปง่าย ๆ ได้ว่า ทุนประกัน เป็นวงเงินของค่าสินไหมที่บริษัทประกันจะดูแลค่าซ่อม หรือ ค่าความเสียหายให้เราทันที หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น อุบัติเหตุ รถหาย รถไฟไหม้ และ อื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของประเภทของประกันภัย ว่าคุณได้เลือกทำประกันภัยชั้น 1 ประกันภัยชั้น 2+ หรือ ประกันภัยชั้น 3+ นั่นเอง คุณสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.pakanpaide.com