Pakanpaide new logo
ประกันชีวิต มรดก

ประกันชีวิต มรดก เป็นอย่างไร ควรวางแผนมรดกแบบไหน ทำไมถึงต้องทำ

ประกันชีวิต มรดก เป็นอย่างไร แปลความได้ว่า เป็นทรัพย์สินที่ผู้เสียชีวิต ได้ทำการครอบครองตอนยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน , รถ , ที่ดิน และอื่น ๆ นอกเหนือจากมรดก ด้านทรัพย์สินแล้ว คำว่ามรดกยังขยายความ ถึงสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นประกันชีวิต ถือว่าเป็นเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพมาก ในด้านของการวางแผนมรดก ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อยากรู้ว่าควรวางแผนมรดกอย่างไร ทำไมต้องวางแผนมรดก อ่านบทความด้านล่างกันต่อได้ที่ Pakanpaide

ประกันมรดก ดีไหม มีจุดเด่นอะไรบ้าง

ประกันชีวิตมรดก แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ มีอะไรกันบ้าง

ประกัน มรดก เป็นทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดจนถึงสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบ ทรัพย์มรดกจะตกทอด ไปยังผู้รับประโยชน์ได้ ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น ถึงแก่ความตายไปแล้ว โดยจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

สิทธิหน้าที่ต่าง ๆ และ ความรับผิดชอบ สิ่งที่จะเป็นมรดกได้ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นของผู้ตาย เช่น บ้าน , รถ , ที่ดิน , บัญชีเงินฝากในธนาคาร เป็นต้น แต่มีทรัพย์สินบางอย่าง ถือว่าไม่เป็นทรัพย์มรดกด้วยเช่นกัน

สิทธิหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หมายถึง ทายาทต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ จนกว่าจะมีการยกเลิกหน้าที่นั้น เช่น หน้าที่ในการจ่ายภาษี , สิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน , การจ่ายค่าเช่า , การชำระค่าไฟฟ้า หรือได้มาเพราะความตาย เช่น เงินบำนาญตกทอด , เงินประกันชีวิต , เงินทุนสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลืองานศพ , เงินชดเชยจากความตาย เป็นต้น

จุดเด่นของ ประกันชีวิต มรดก มีประโยชน์อย่างไร มาดูกันเลย

ประกันชีวิตมรดก ถือว่าเป็นมรดกของทายาท ที่ได้รับเงินเร็วกว่า มรดกประเภทอื่น ๆ เพราะทายาท หรือ ผู้รับประโยชน์นั้น สามารถเบิกจากบริษัทประกัน โดยตรงได้ทันที หลังจากผู้ทำประกันเสียชีวิต และ จุดเด่นประกันชีวิตมรดก มีประโยชน์อย่างไรบ้าง มาดูกันเลยดีกว่า

ได้รับความนิยมมากที่สุด

การทำประกันชีวิต เป็นการวางแผนส่งต่อมรดก ที่ในปัจจุบันได้รับความนิยมมากที่สุด

ได้ผลประโยชน์เร็วขึ้น

การทำประกันชีวิตมรดก ช่วยทำให้ผู้รับมรดก ได้รับผลประโยชน์เร็วยิ่งขึ้น

ลดหย่อนภาษีได้

มรดกจากประกันชีวิต สามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขระบุ

ประกันชีวิตมรดก ช่วยวางแผนมรดก เกี่ยวกับด้านไหนบ้าง

ประกันชีวิตมรดกหลักล้าน ไม่ได้หมายถึง ทรัพย์สินของผู้ตาย เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยผู้ที่เป็นทายาท ต้องมีการจัดการ แทนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมาก ในการวางแผนทางด้านการเงิน และ การวางแผนมรดก เพื่อให้คนข้างหลังได้อุ่นใจ แต่จะช่วยวางแผนมรดก เกี่ยวกับด้านไหนมาดูกัน

ประกันชีวิต ช่วยวางแผนมรดก ด้านค่าสินไหมทดแทน

การทำประกันชีวิต เป็นการจ่ายเบี้ยประกันจำนวนน้อย แต่ได้รับผลตอบแทนสูง ถือว่าเป็นการสะสมเบี้ยประกัน เพื่อรับเป็นเงินก้อนให้กับทายาท เมื่อเสียชีวิตลงไปแล้ว โดยประกันชีวิตจะช่วยวางแผน ด้านค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินที่ได้ระบุตามชื่อ ของผู้ได้รับผลประโยชน์ไว้แล้ว และ ผู้รับประโยชน์สามารถนำเงิน มาใช้เป็นเงินมรดก หรือ นำเงินมาจัดการหนี้สินของผู้ตายได้

ประกันชีวิต ช่วยวางแผนมรดก รับเงินได้เร็วยิ่งขึ้น

การจัดการมรดก ทำได้หลากหลายรูปแบบ แต่ที่ได้รับความนิยมมาก นั่นก็คือ การทำพินัยกรรม เพราะเป็นการวางแผนมรดก ในขณะที่เจ้าของทรัพย์สิน ยังคงมีชีวิตอยู่ แต่หากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ มรดกของผู้ตายทั้งหมด อาจจะตกทอดไปเป็น ของทายาทโดยชอบธรรม แต่การจัดการมรดก ทายาทจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อจัดแจงทรัพย์สิน ในการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของ ก่อนจะได้รับมรดกนั้น ๆ แต่การทำมรดกกับประกันชีวิต ทายาทจะได้รับเงินอย่างรวดเร็ว สามารถเบิกจากบริษัทประกันโดยตรงทันที

ประกันชีวิต ช่วยวางแผนมรดก ด้านลดหย่อนภาษี

ตามทางกฎหมายแล้ว ทายาทผู้ที่ได้รับมรดก จะมีหน้าที่ต้องเสียภาษี เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่ามรดก ของแต่ละคนได้รับมรดก และได้มีการกำหนด ค่าลดหย่อนภาษี และ อัตราภาษีที่เป็นประโยชน์กับผู้รับมรดก โดยลดหย่อนภาษี ตามสัดส่วนมูลค่า ของมรดกที่ได้รับ หากได้มีการทำประกันชีวิต จะช่วยในการลดหย่อนภาษี ให้กับผู้ทำประกันได้ เพราะเงินส่วนนี้เป็นเงินแยก มาจากเงินมรดกประเภทอื่น ๆ

ประกันชีวิต มรดก ถือว่าได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นทรัพย์สินที่ผู้เสียชีวิต ได้ทำการครอบครอง ตอนยังมีชีวิตอยู่ นอกเหนือจากมรดก ด้านทรัพย์สินแล้ว ยังหมายถึงสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบ ทรัพย์มรดกจะตกทอด ไปยังผู้รับประโยชน์ ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น ถึงแก่ความตายไปแล้ว ดังนั้นควรวางแผนชีวิตให้อย่างมั่นคง เพื่อให้คนข้างหลังได้อุ่นใจ และ รองรับการส่งต่อมรดกอย่างราบรื่น ติดตามประกันอื่นเพิ่มเติมได้ที่ Pakanpaide