ประกันชีวิต แบบบำนาญ AIA

ประกันชีวิต แบบบำนาญ AIA เน้นการออมเงิน พร้อมแนะนำ AIA Annuity Fix

บทความนี้เราจะมาพูดถึง ประกันชีวิต แบบบำนาญ AIA ซึ่ง ประกันชีวิตแบบบำนาญ คือ ประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยผู้เอาประกันต้องชำระเงินค่าเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้ แต่รูปแบบการคืนเงิน จะไม่มีการคืนเงินระหว่างทาง ผู้ถือกรมธรรม์ต้องออมเงินอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณ (เช่น 55, 60 หรือ 65 ปี แล้วแต่แบบ) และจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของเงินบำนาญ จนถึงอายุ 85 หรือ 90 ปี แล้วแต่แบบ

ประกันบํานาญ aia ดีไหม

AIA Annuity Fix บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้

AIA Annuity Fix บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้ พร้อมการันตีเงินคืนบำนาญ ช่วยคลายกังวลกับค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ ผลประโยชน์เงินบำนาญ กรณีมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 60 – 85 ปี

เพศชาย

 รับเงินบำนาญอัตรา 6.25% ของมูลค่าบำนาญตั้งต้น

เพศหญิง

รับเงินบำนาญอัตรา 5.95% ของมูลค่าบำนาญตั้งต้น

ประกันชีวิต แบบบำนาญ AIA สิ่งที่คุณจะได้รับ เอไอเอ บำนาญ มั่นคง

เอไอเอ บำนาญ มั่นคง (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) ปัจจุบันที่คุณวางใจได้ เพื่อเกษียณสดใสในอนาคต ให้คุณออกแบบการเกษียณที่ดีได้ ด้วยตัวคุณเอง มีเงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณ ในจำนวนเงินบำนาญที่คุณเลือกได้ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ในปัจจุบัน เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยการซื้อสัญญาเพิ่มเติมแบบประกันหลัก และ ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท จากเบี้ยประกัน ของกรมธรรม์บำนาญ

ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับ

  • กรณีเสียชีวิต ก่อนอายุครบ 60 ปี

    กรณีเสียชีวิต ก่อนอายุครบ 60 ปี (ก่อนรับเงินบำนาญ) รับ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยประกันภัย ของสัญญาเพิ่มเติม) หรือ เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์(แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
  • ช่วงรับเงินบำนาญ

    อายุ 60 – 74 ปี (ช่วงรับเงินบำนาญ) จากวันแรกที่เริ่มรับเงินบำนาญ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทจะจ่ายมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญ ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ และ เงินบำนาญคงเหลือที่ยังไม่ได้จ่ายในปีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มรับเงินบำนาญ

กรมธรรม์แบบเกษียณอายุ คือ สัญญาประกันชีวิต ที่บริษัทจะจ่ายบำนาญให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุถึงที่ระบุไว้ และ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน ถึงช่วงเวลาที่จะได้รับเงินบำนาญ บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เอไอเอ บำนาญ มั่นคง (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้ เพื่อเกษียณสดใสในอนาคต ให้คุณออกแบบการเกษียณที่ดีได้ ด้วยตัวคุณเอง ที่คุณเลือกได้ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ในปัจจุบัน หากคุณสนใจทำ ประกันชีวิตแบบบำนาญ AIA คุณสามารถติดต่อสอบถาม ผ่านตัวแทนประกันเอไอเอ หรือ หน้าเว็บไซต์ เอไอเอ ได้ตลอดเวลา