ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA 20up

ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA 20up ประกันสวัสดิการ พนักงานในองค์กร

ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA 20up เป็นประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับสวัสดิการ พนักงานในองค์กร ที่มีพนักงาน 20 – 50 คน พร้อมผลประโยชน์ที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับพนักงานในองค์กรทุกคน ถือว่าช่วยแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่าย และ ควบคุมงบประมาณ ด้านสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี สามารถติดตามเพิ่มเติม จากบทความนี้ได้เลย pakanpaide

ประกันกลุ่ม aia สิทธิประโยชน์ของ AIA 20up

คุณสมบัติการสมัคร AIA 20up มีอะไรกันบ้าง

คุณสมบัติของการสมัคร ประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงาน ธุรกิจที่มีสิทธิ์สมัคร เอาประกันภัยได้ มีอะไรกันบ้าง

 • จำนวน

  ธุรกิจขนาดเล็ก และ ธุรกิจขนาดกลาง จะประกอบไปด้วย จำนวนพนักงานประจำ 20 คนขึ้นไป แต่ไม่เกินกว่า 50 คน ซึ่งไม่มีกรมธรรม์ ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการ สำหรับพนักงาน ที่มีความคุ้มครอง ประเภทเดียวกัน และ ยังมีผลบังคับ AIA ณ ปัจจุบัน
 • ตำแหน่ง

  ต้องเป็นพนักงานประจำ และ เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • อายุ

  อายุเฉลี่ยพนักงานทั้งหมด จะต้องไม่เกิน 45 ปี

(อ้างอิงจาก assurewealth.co.th)

หลักเกณฑ์ การเข้าร่วม ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA 20up ต้องทำอย่างไร

สำหรับหลักเกณฑ์ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ ประกันกลุ่ม aia ต้องทำอย่างไร

 • ต้องเข้าร่วม

  พนักงานทั้งหมด จะต้องเข้าร่วมทำประกันภัย
 • กรอกใบสมัคร

  พนักงานที่มีสิทธิ์ เอาประกันภัยทั้งหมด ต้องทำการกรอกใบสมัคร ขอเอาประกันภัยพนักงาน (แบบการ์ดเขียว) โดยที่ไม่ต้องแถลงสุขภาพ
 • วันที่เริ่มมีผลบังคับ

  วันที่เริ่มมีผลบังคับ ตามกรมธรรม์ประกันภัย จะเป็นวันถัดไป หลังจากบริษัท ได้รับเอกสารประกอบ การสมัครสมบูรณ์แบบ และ อนุมัติการรับประกันภัย
 • ต้องพ้นระยะทดลองงาน

  พนักงานเข้าร่วมทำประกันภัย ระหว่างปีกรมธรรม์ โดยเริ่มมีผลบังคับเป็นวันแรก ของการเริ่มปฏิบัติงาน และ พ้นระยะทดลองงาน ตามนายจ้างกำหนดไว้

กฎเกณฑ์การสมัคร AIA 20up สำคัญมากแค่ไหน

กฎเกณฑ์ของการสมัคร ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน aia AIA 20up ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อมอบให้กับบุตร และ คู่สมรสของพนักงาน

 • สำหรับผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล และ สัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง จะให้ความคุ้มครองแก่คู่สมรส ที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี และ บุตรที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ แต่ไม่เกินกว่าอายุ 18 ปี และ ยังไม่ได้สมรส หลังจากขยายความคุ้มครองให้แก่บุตร ที่มีอายุระหว่าง 18 – 23 ปี โดยเป็นผู้กำลังศึกษา และ ยังไม่ได้สมรส
 • คู่สมรส และ บุตร ที่มีสิทธิ์เอาประกันภัย ต้องสมัครเอาประกันภัย ภายใต้ แบบแผนเดียวกับพนักงาน กรณีเฉพาะสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง และ ประกันสุขภาพ
 • กรณีนายจ้างต้องการสมัคร ทำประกันภัยสุขภาพ และ สัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง ให้กับคู่สมรส และ บุตร สำหรับคุณสมบัติต่าง ๆ ต้องเข้าร่วม การรับประกัน ของพนักงานทุกคน
 • คู่สมรส และ บุตร ที่มีสิทธิ์เอาประกันทั้งหมด ต้องกรอกใบสมัคร ขอเอา ประกันภัย ผู้อยู่ในอุปการะ (แบบการ์ดขาว)

(อ้างอิงจาก thailandwealth.com/group_insurance_accident)

ผลประโยชน์การประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจ ที่มีความเสี่ยงสูง แต่ไม่เกินระดับอาชีพขั้น 2

 • เบี้ยประกันภัย เป็นแบบชำระรายปี
 • นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ ของพนักงาน คู่สมรส และ บุตรทั้งหมด

การเลือกแผน และ ระยะเวลารอคอย

สำหรับการเลือกแผนประกันภัย ระยะเวลารอคอยของ AIA 20up จะเป็นอย่างไร มีดังต่อไปนี้

 • พนักงานทุกคน มีสิทธิ์เอาประกันภัย ตำแหน่งงานเดียวกัน และ ต้องสมัครเอาประกันภัย แบบแผนเดียวกัน 1 กรมธรรม์ แต่แผนประกันไม่เกินกว่า 3 แผน โดยกำหนดแผนประกันได้สูงสุด 3 แผน / 1 กรมธรรม์
 • ความแตกต่างกัน ระหว่างแผนประกัน จะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับ อย่างเช่น กรณีเลือกแผนประกัน 1 (แผนประกันต่ำสุด) และ แผนประกันสูงกว่า สามารถเลือกได้ (แผนประกันภัย 4)
 • ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และ ทันตกรรม จะเป็นผลประโยชน์ที่นายจ้าง เลือกทำเพิ่มเติมได้ พนักงานทุกคนจะต้องเข้าร่วม ความคุ้มครองดังกล่าว
 • พนักงานทุกคน สามารถเลือกผลประโยชน์ ตามความคุ้มครอง ตรงข้ามแบบแผนประกันได้ กรณีเฉพาะผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และ ทันตกรรม

(อ้างอิงจาก www.aia.co.th)

สัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง จะไม่คุ้มครองความเจ็บป่วยโรคอื่นใด ๆ นอกจากโรคร้ายแรง ตามเงื่อนไขในสัญญา และ ความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่ได้กำหนดเพิ่มเติม และ โรคร้ายแรงอื่น ๆ ก่อนผู้เอาประกันภัย เข้าร่วมการประกันภัย หรือ ก่อนพ้นกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่สัญญาเพิ่มเติม ของผู้เอาประกันภัยมีผลบังคับ

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA 20up เป็นสวัสดิการพนักงานในองค์กร เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เข้าใจง่าย และ สร้างความมั่นใจ ให้กับพนักงานทุกคน แนะนำคุณสมบัติต่าง ๆ ของการสมัคร ธุรกิจที่มีสิทธิ์สมัคร เอาประกันภัยได้ มาพร้อมกับหลักเกณฑ์สำคัญ ของการเข้าร่วมเป็นสมาชิก การเลือกแผนประกันภัย ระยะเวลารอคอย เป็นต้น สามารถติดตาม แผนประกันครบวงจร เพื่อช่วยคุ้มครองสุขภาพ และ ช่วยเหลือดูแลพนักงาน คนสำคัญของคุณ ผ่านทางเว็บไซต์ pakanpaide