Pakanpaide new logo
ประกันสุขภาพที่ไหนดี

ประกันสุขภาพที่ไหนดี เลือกอย่างไร ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ สิ่งที่คุณต้องพิจารณา คือ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่คุณมีอยู่ เช่น สวัสดิการประกันสังคม และ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่นายจ้างทำให้เพียงพอกับความต้องการของคุณหรือไม่ โดยลองคำนวณจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล หากคุณจำเป็นต้องเข้าใช้บริการของโรงพยาบาล ที่คุณใช้บริการอยู่เป็นประจำ คุณก็จะมีตัวเลขค่าใช้จ่ายโดยประมาณว่า หากเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้น ๆ จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ จากนั้นจึงไปเปรียบเทียบกับสวัสดิการ ที่คุณมีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ คุณอาจจะพิจารณาซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม ในส่วนที่เกินจากสวัสดิการที่มีอยู่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งหากเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บธรรมดา สวัสดิการที่มีอยู่ก็อาจเพียงพอกับความต้องการ แต่ถ้าเกิดโชคร้ายเจ็บไข้ด้วยโรคร้ายแรง และ เป็นโรคที่ต้องมีการรักษาติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูง คุณอาจจำเป็นที่จะต้องพิจารณาการทำประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติม ประกันสุขภาพจะเป็นที่ไหนดี เลือกอย่างไร ติดตามข่าวสารกับเว็บไซต์ www.pakanpaide.com

ประกันสุขภาพเลือกอย่างไร ทำไมต้องทำประกันสุขภาพ ?

ประกันสุขภาพจะต้องเลือกอย่างไร ง่าย ๆ เลยก็คือ การทำประกันสุขภาพ ถือเป็นการเตรียมพร้อมในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในอนาคต และ เป็นการวางแผนการเงินอีกด้วย ซึ่งหากยังนึกภาพไม่ออก นี่คือตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณอาจจะต้องการเลือกประกันสุขภาพดี ๆ มาไว้สักอัน

 1. อยากได้ประกันสุขภาพพื้นฐานแบบสุด ๆ ตอบโจทย์อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยทั่วไป
 2. มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่ประกันสุขภาพของบริษัท ประกันสังคม หรือ สิทธิการรักษาอื่น ๆ อาทิ สิทธิบัตรทองไม่เพียงพอ
 3. อยากได้ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ครอบคลุมที่สุด
 4. คุณมีเหตุให้ออกจากงาน ย้ายงาน หรือเปลี่ยนมาทำฟรีแลนซ์ ทำให้ไม่มีประกันสุขภาพคุ้มครอง
 5. การเงินขัดสน เงินเก็บไม่มี กลัวว่า ป่วยในอนาคตจะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา
 6. อยากได้ประกันสุขภาพไว้ลดหย่อนภาษี

ประกันสุขภาพเลือกอย่างไร นี่แค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับ ยังมีอีกมากมาย รับรองว่า ประกันสุขภาพสำคัญและจำเป็นอย่างที่คิดแน่นอน

ประกันสุขภาพที่ไหนดี เลือกอย่างไร

ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี เลือกอย่างไร ประกันสุขภาพมีกี่แบบ ?

ประกันสุขภาพจะเป็นที่ไหนดี เลือกอย่างไร แล้วประกันสุขภาพมีกี่แบบ ? จริง ๆ แล้วประกันสุขภาพมีเกณฑ์การแบ่งหลากหลายแบบมาก แต่ไม่ต้องตกใจ เดี๋ยวอธิบายให้ฟัง แบบแรก แบ่งตาม “ พ่วง ” หรือไม่พ่วงประกันชีวิต โดยแยกเป็น 2 ประเภทตามนี้เลย

 1. ประกันสุขภาพซื้อแบบพ่วง พ่วงชีวิต คุ้มครองยาว ต่ออายุได้ เป็นประกันสุขภาพแบบที่พ่วงประกันชีวิต แล้วส่วนมากก็จะได้เงินคืน เมื่อครบสัญญา หรือ เสียชีวิต โดยจะมีการแจ้งจำนวนปีรับประกันตั้งแต่วันที่ซื้อ มีการันตีการต่ออายุ ตามจำนวนปี ที่เราตกลงซื้อความคุ้มครองแต่แรก และ เป็นการขายผ่านบริษัทประกันชีวิต เพราะฉะนั้น ซื้อแบบนี้จะค่อนข้างหายห่วง จะมีวันหนึ่งที่เราจะไม่สามารถต่ออายุความคุ้มครอง ตอนที่เราแก่หรือไม่ แต่กระนั้น หากมีประเด็นเรื่องเคลมที่เราไม่โปร่งใส ตุกติก หรือ ที่ฝรั่งเรียกว่า fraud อาทิ เป็นโรคนี้แต่ไม่แจ้งโรคที่เราเป็นมาก่อน แล้วมาเคลม และ ประกันมาพบทีหลัง ถึงจะการันตี แต่ก็อาจกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลให้บริษัทประกันบอกเลิกสัญญาในอนาคตได้
 2. ประกันสุขภาพซื้อแบบเดี่ยว คุ้มครองปีต่อปี หมายถึง ประกันสุขภาพที่ไม่มีความคุ้มครองชีวิตพ่วงติดมา จะคุ้มครองปีต่อปีเท่านั้น ซึ่งจะขายโดยบริษัทประกันภัย อันนี้ เป็นการซื้อความคุ้มครองแบบจ่ายทิ้งปีต่อปีไปเลย มีความเสี่ยงเล็ก ๆ ว่า วันหนึ่งเราอาจจะไม่สามารถต่อประกันไปได้อีก เพราะอาจจะมีประวัติเคลมเยอะมาก หรือ มีประวัติตุกติกเหมือนตัวอย่างด้านบน จนประกันบอกไม่ไหว ขอลาก่อนกับผู้เอาประกันเจ้านี้ก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องลองบริหารความเสี่ยงดูดี ๆ กันนะคะ

ประกันสุขภาพที่ไหนดี เลือกอย่างไร แบ่งตามความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปเลยชัด ๆ ได้แก่

 1. ประกันสุขภาพเพื่อการรักษาพยาบาลดูแลทั้ง OPD ( อันนี้คือ ไปหาหมออย่างเดียว ไม่นอนโรงพยาบาล ) และ IPD ( ต้องแอดมิท นอนโรงพยาบาล )
 2. ประกันอุบัติเหตุ ( PA )
 3. ประกันโรคร้ายแรง ( ECIR ) คุ้มครองพวกกลุ่มโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือด เนื้องอก ต่าง ๆ
 4. ประกันแบบชดเชยรายได้ เน้นชดเชยรายได้หากมีการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกันสุขภาพที่ไหนดี เลือกอย่างไร มีแนวทางแนะนำดังนี้

ประกันสุขภาพจะเป็นที่ไหนดี เลือกอย่างไร คำถามที่ทางเราได้รับมาบ่อยมาก คือ จะสมัครทำ ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี จึงได้ทำแนวทางในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ เพื่อช่วยให้ทุกท่านได้วางแผนประกันสุขภาพให้ตัวเอง และ คนในครอบครัว ให้ได้แผนที่ตรงกับความต้องการ คุ้มค่า และ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่เราต้องการไปรักษามากที่สุดค่ะ

ซื้อ ประกันสุขภาพจะเป็นที่ไหนดี เลือกอย่างไร เรามีแนวทางมาแนะนำ

 1. สำรวจสิทธิสวัสดิการ
 2. สำรวจค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลที่จะใช้
 3. วางแผนเลือกแบบเลือกความคุ้มครอง
 4. เลือกบริษัท เลือกตัวแทน
 5. ปรับแผนประกันให้ลงตัว
 6. ทำสัญญาสมัครขอทำประกัน
 7. ได้เล่มกรมธรรม์แล้วตรวจสอบข้อมูล เงื่อนไข และ ข้อยกเว้น

ประกันสุขภาพที่ไหนดี เลือกอย่างไร ดังนั้นคำแนะนำ คือ คุณควรพิจารณาซื้อประกันสุขภาพส่วนตัวเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ฉบับส่วนจะซื้อมากซื้อน้อยแค่ไหน ให้พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเปรียบเทียบ กับสวัสดิการที่มีอยู่อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จากนั้นคุณควรมีการติดตาม และ ทบทวนความคุ้มครองต่าง ๆ ที่คุณมีอยู่ในกรมธรรม์ของคุณ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อดูว่าค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพ มีการปรับเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน เมื่อถึงจุดที่คุณคิดว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น มากกว่าความคุ้มครองที่คุณมีอยู่ อย่างมีนัยสำคัญ ประกันสุขภาพจะเป็นที่ไหนดี เลือกอย่างไร คุณก็อาจพิจารณาซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม และ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณยังมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัวที่อาจทำให้บริษัทประกันพิจารณา ไม่รับประกันแล้วล่ะก็ คุณก็ต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดีด้วย เพราะในท้ายที่สุดแล้ว ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นคำกล่าวที่จริงที่สุด ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pakanpaide.com