ประกันสุขภาพ ค่าชดเชย และ โรคร้ายแรง AIA

ประกันสุขภาพ ค่าชดเชย และ โรคร้ายแรง AIA ช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย ยามเจ็บป่วย

ปัจจุบันการทำประกันสุขภาพ หรือ ประกันโรคร้ายแรง ถือว่ามีความจำเป็นต่อทุกเพศ ทุกวัย เพราะปัจจุบันมีโรคร้ายแรงต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยไม่ทันตั้งตัว ด้วยวิถีชีวิต ในชีวิตประจำวันที่เราต้องเจอ ในแต่ละวัน เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอ ปัจจัยภายนอกอย่างสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี หรือ แม้แต่สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างกรรมพันธุ์ติดตัว อาจทำให้โรคร้ายแรงเข้ามา ถามหาเราโดยไม่ทันคิด และ ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้น คือ โรคเหล่านี้มักรักษาหายขาดได้ยาก หรือ ต้องใช้เวลานาน กว่าจะรักษาให้หายขาดได้ ผลกระทบที่ตามมานอกจากเรื่องจิตใจแล้ว ยังมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการทำ ประกันสุขภาพ ค่าชดเชย และ โรคร้ายแรง AIA จะช่วยแบ่งเบาความหนักใจต่าง ๆ เหล่านี้ลงไปได้ อีกทั้งยังเป็นเหมือนการเตรียมเงินเอาไว้ กรณีที่ต้องพักรักษาตัวนาน ๆ และ ต้องขาดรายได้อีกด้วย

ประกันสุขภาพ AIA

แนะนำประกันโรคร้ายแรง AIA Health Cancer

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง aia คุ้มครองโรคมะเร็ง พร้อมกับ 5 โรคร้ายแรง เมื่อนอนโรงพยาบาลจะได้รับค่าชดเชยรายวัน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรง จะรับเงินก้อนสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรม และ การรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง ได้รับค่าชดเชยรายวันหากต้องนอนโรงพยาบาล และ รับเงินก้อนใหญ่กรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรง ซึ่งระยะเวลาที่ประกันคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี ส่วนช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัยนั้นอยู่ที่ 15 วัน – 70 ปี

ประกันสุขภาพ ค่าชดเชย และ โรคร้ายแรง AIA ทั้งหมด 7 โรค

โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน AIA Health Cancer

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต และ ค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจาก 7 โรค ดังนี้ โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม, โรคมะเร็งระยะลุกลาม, โรคโปลิโอ, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ชนิดถุงลมโป่งพอง, โรคกล้ามเนื้อเสื่อม ,โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส, โรคตับแข็ง

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ของสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Cancer

ระยะเวลาเท่ากับ 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติม หรือ หากมีการต่ออายุสัญญา เมื่อ­สัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง ตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

ความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัย ได้รับการวินิจฉัยและ / หรือ ยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง ทั้งกรณีเสียชีวิต และ ค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคร้ายแรง ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้

  • จำนวนผลประโยชน์มรณกรรม

    จำนวนผลประโยชน์มรณกรรม เนื่องจากโรคร้ายแรง 100,000 บาท
  • จำนวนผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน

    จำนวนผลประโยชน์ของค่าชดเชยรายวัน สำหรับการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ภายในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคร้ายแรงต่อหนึ่งวัน เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท)

ประกันสุขภาพ ค่าชดเชย และ โรคร้ายแรง AIA อย่าง AIA Health Cancer ที่คุ้มครองโรคร้ายแรง 5 โรค และโรคมะเร็ง ชดเชยรายวันหากต้องนอนโรงพยาบาล และ รับเงินก้อนในกรณีเสียชีวิต เนื่องจากโรคร้ายแรง กรณีเสียชีวิตด้วยโรคที่ให้ความคุ้มครองใน AIA Health Cancer รับเงินก้อน 100% และ หากเป็นรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลด้วยโรคร้ายแรง รับค่าชดเชยรายวันสูงสุด 500 บาท หากสนใจ หรือมีข้อสงสัย สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา หรือ สอบถามผ่านตัวแทนประกันได้ทั่วประเทศไทย