ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี 2566

ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี 2566 รีบเช็กก่อนตัดสินใจ ยื่นแบบด่วน !

ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี 2566 วางแผนการเงิน ด้วยการทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ ช่วยทำให้ผู้เอาประกัน ได้รับสิทธิคุ้มครอง ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และลดค่าใช้จ่าย หากเกิดกรณีฉุกเฉิน แถมยังเป็นทางเลือกยอดนิยม ของผู้เสียภาษี เพราะนอกจากจะได้รับ ความคุ้มครองแล้ว ทำให้รู้สึกอุ่นใจมากกว่าเดิม และยังใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่ประกันภัยบางประเภท ใช่ว่าจะลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด หากอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรต่อ สามารถติดตามผ่านทาง Pakanpaide เพื่อให้ทุกท่านตัดสินใจ ก่อนลดหย่อนภาษี รีบเช็กก่อนยื่นแบบด่วน !

ประกันลดหย่อนภาษี 2566

ประกันแต่ละประเภท เป็นอย่างไรบ้าง

หลายคนคงทราบอยู่แล้วว่า ประกันออมทรัพย์ลดหย่อนภาษีได้ สำหรับผู้มีรายได้ทุกคน จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี ตามมาตรการของภาครัฐ ทำให้มีหลักประกันทางสังคม สำหรับตนเองและครอบครัว นอกจากการทำประกันสังคมแล้ว ยังมีประกันประเภทอื่น ๆ สามารถนำมาไปเป็นประกัน ลดหย่อนภาษีได้ ดังต่อไปนี้

ประกันชีวิต

เป็นการให้ความคุ้มครอง แก่ผู้ทำประกันเอาไว้ หากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ แบบไม่คาดฝัน ทางบริษัทประกัน จะจ่ายเงินคืนตามทุน พร้อมให้ผลประโยชน์ตามสัญญา ยกตัวอย่างเช่น บุคคลในครอบครัว คู่สมรส และบุคคลที่ได้เสียชีวิต ทำประกันชีวิตเอาไว้ นอกจากประกันชีวิตแบบ Unit – Linked และประกันชีวิตชั่วระยะเวลา ลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี 2566 ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • กรณีทำประกัน ให้กับคู่สมรส (ไม่มีรายได้) สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 • อายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป หากเป็นแบบการจ่ายเงินคืนระหว่างทาง จะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันสะสม ในแต่ละช่วงเวลา
 • ประกันชีวิตแบบ Unit – Linked ลดหย่อนภาษีได้ แต่ในส่วนของการลงทุน จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ต้องทำกับบริษัทประกัน ในประเทศไทย

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

เป็นการทำประกันชีวิต จะเน้นการออมเงิน ไว้ใช้ตอนเกษียณเป็นหลัก ส่วนใหญ่ต้องจ่ายค่าเบี้ยออมอย่างต่อเนื่อง ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนด และจะได้รับเงินคืนเป็นรายปี เมื่อถึงอายุระบุในสัญญา เช่น หากได้รับเงินรายปี ตั้งแต่อายุ 60 – 80 ปี โดยเป็นการลงทุนระยะยาว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ สร้างความมั่นคงในวัยเกษียณ แต่ได้รับสิทธิความคุ้มครองชีวิตน้อย หากเปรียบเทียบกับประกันที่ได้จ่าย แน่นอนว่า ประกันชีวิตบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท หากไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ประกันชีวิตทั่วไป
 • ลดหย่อนภาษี เมื่อรวมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ , กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน , กองทุนการออมแห่งชาติ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • หากประกันชีวิตยังไม่ครบ 100,000 บาท สามารถแบ่งเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ หักลดหย่อนภาษีได้
 • อายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป
 • ต้องจ่ายผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และต้องจ่ายเบี้ยประกันให้ครบ ก่อนได้รับผลประโยชน์
 • กำหนดช่วงอายุการเงินผลประโยชน์ 55 – 85 ปี หรือมากกว่านั้น
 • ต้องทำกับบริษัทประกัน ในประเทศไทย

ประกันสุขภาพของตัวเอง 

เป็นตัวช่วยค่ารักษาพยาบาล ในกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าหมอ , ค่าห้อง , ค่ายา และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ระหว่างการพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล สามารถคุ้มครอง และให้วงเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้ ยกตัวอย่างเช่น ประกันสุขภาพ แบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล , แบบประกันภัยโรคร้ายแรง และแบบประกันภัยการดูแลระยะยาว เป็นต้น ว่าแต่จะลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ มาดูกันเลยดีกว่า

 • ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี
 • ประกัน Covid – 19 ลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน
 • เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ต้องทำกับบริษัทประกัน ในประเทศไทย

ประกันสุขภาพของบิดา มารดา

เป็นรูปแบบประกัน ครอบคลุมการรักษา โดยหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ ไม่กระทบทางการเงินแน่นอน ลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน รายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่

 • ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี
 • บิดามารดาต้องมีรายได้ทั้งปี ภาษีไม่เกิน 30,000 บาท
 • ต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย (บุตรบุญธรรม ไม่สามารถใช้สิทธิได้)
 • กรณีช่วยจ่ายค่าเบี้ยประกัน การใช้สิทธิลดหย่อน จะถูกหารตามจำนวนพี่น้อง ที่ได้ร่วมกันจ่าย เช่น มีพี่น้อง 3 คน ลูกแต่ละคนจะได้รับสิทธิลดหย่อนไม่เกิน 5,000 บาท จากจำนวนเต็ม 15,000 บาท
 • ตัวผู้จ่ายประกันบิดามารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษี
 • หากในปีนั้นคู่สมรส ไม่มีรายได้ตลอดปี สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา และคู่สมรส มาลดหย่อนภาษีได้

ศึกษาข้อมูล ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี 2566 ตรงตามเป้าหมาย

หากทุกท่านเกิดความสนใจแล้ว ก่อนเลือกตัดสินใจทำ ประกันลดหย่อนภาษี ทางเราขอแนะนำว่า ไม่ควรซื้อประกัน เพื่อเหตุผลของการลดหย่อนภาษี เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ควรศึกษารายละเอียดข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น วางแผนประกัน , แผนการคุ้มครอง , เปรียบเทียบค่าเบี้ยประกัน , วงเงินตามกรมธรรม์ และความเหมาะสมต่าง ๆ ตรงตามเป้าหมาย ความต้องการหรือไม่ เพื่อทำให้ได้รับแผนกรมธรรม์คุ้มค่า และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตนเอง

การเลือก ประกันออมทรัพย์ ให้ตรงกับความคุ้มค่า

สำหรับการเลือก ประกันออมทรัพย์ 2566 ให้ตรงกับความคุ้มค่า แนะนำใช้บัตรเครดิต KTC ชำระเบี้ยประกันภัย คุ้มครองอย่างครอบคลุม แถมยังมีโปรโมชั่นต่าง ๆ สิทธิพิเศษเพียบ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ให้กับเจ้าของบัตร เครดิตเงินคืน และคะแนนพิเศษมากมาย สมัครสมาชิกได้อย่างง่ายดาย ผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเอง

เป็นอย่างไรกันบ้าง ประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี 2566 ทุกท่านควรวางแผนการเงิน ด้วยการทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ เพื่อได้รับสิทธิคุ้มครอง ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ช่วยป้องกันความเสี่ยง และลดค่าใช้จ่าย แถมยังเป็นทางเลือกยอดนิยมอีกด้วย สำหรับผู้มีรายได้ทุกคน จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี ตามมาตรการของภาครัฐ ทำให้มีหลักประกันทางสังคม สำหรับตนเองและครอบครัว นอกจากการทำประกันสังคมแล้ว ยังมีประกันประเภทอื่น ๆ ไม่ควรซื้อประกัน เพื่อเหตุผลของการลดหย่อนภาษี ควรศึกษารายละเอียด ให้ตรงตามเป้าหมาย เข้ามาอ่านบทความต่อที่เว็บไซต์ Pakanpaide