ประกันออมทรัพย์ aia

ประกันออมทรัพย์ aia ตอบโจทย์ด้านการวางแผนชีวิต เพื่ออนาคต

ประกันออมทรัพย์ aia ดีไหม ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อน หากคุณกำลังกังวลว่าจะเลือกแบบไหนดีใช่หรือไม่ เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจกับประกันสะสมทรัพย์ หรือ ประกันเงินออม aia เพื่อวางแผนความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว พร้อมให้ความคุ้มครองชีวิต และ สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ให้เป้าหมายของคนที่เรารักได้รับการปกป้อง

ประกันชีวิต aia สะสมทรัพย์ ดีไหม

ประกันออมทรัพย์ การวางแผนการเงินเพื่อตนเอง และ คนที่คุณรัก

ประกันออมทรัพย์ หรือ ประกันสะสมทรัพย์ aia คือ ประกันที่มีผสมระหว่างการประกันชีวิต และ การออม ซึ่งจะมีเงินคืนออกมาระหว่างสัญญา และ รับเงินคืนเมื่ออยู่จนครบสัญญา ถ้าหากผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อน บริษัทประกันก็จะจ่ายทุนประกันชีวิตให้กับผู้รับผลประโยชน์ หรือ ทายาท

ประกันออมทรัพย์ aia EXCELLENT (แบบไม่มีเงินปันผล)

ประกันออมทรัพย์ EXCELLENT สร้างการออมอย่างเป็นระบบ ชำระเบี้ย 20 รับความคุ้มครอง และ ผลตอบแทนตลอด 20 ปี เป็น ประกันชีวิต aia สะสมทรัพย์ 20 ปี เพื่อเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญของคุณ และ คนในครอบครัว

แผนประกันออมทรัพย์ EXCELLENT

ประกันออมทรัพย์จาก AIA
20 ปี ชำระเบี้ย
  • ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี รับความคุ้มครอง 20 ปี
  • กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี รับสิทธิ์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบหลัก ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกัน WP (สูงสุดไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อรายชีวิต) พร้อมแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้
  • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท
Popular

ประกันออมทรัพย์ ENDOWMENT 15/25 จาก AIA

ประกันออมทรัพย์ aia endowment 15/25 สร้างการออมอย่างเป็นระบบ วางแผนชำระเบี้ยในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อคนสำคัญของครอบครัว

แผนประกันออมทรัพย์ ENDOWMENT 15/25

ประกันออมทรัพย์จาก AIA
15 ปี ชำระเบี้ย
  • ชำระเบี้ยประกัน 15 ปี รับความคุ้มครอง 25 ปี
  • กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี รับสิทธิ์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบหลัก พร้อมแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้
  • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท
Popular

ข้อดีของ ประกัน aia ออมทรัพย์ ได้ความคุ้มครองชีวิตสร้างหลักประกันให้กับคนในครอบครัว สร้างวินัยในการออม ทำให้มีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต ผลตอบแทนไม่เสียภาษี ได้สิทธิในการลดหย่อนภาษี สูงสุดถึง 100,000 บาท ได้รับจำนวนผลตอบแทนที่ชัดเจนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เหมาะกับ ผู้ที่มีฐานรายได้สูงต้องการลดหย่อนภาษี ผู้ที่ต้องการออมเงินพร้อมผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ผู้ที่ต้องการเก็บเงิน เพื่อเป้าหมายที่สำคัญ และ ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน เช่น การเก็บเงินให้ลูก เนื่องจากหากผู้เอาประกันเสียชีวิต ระหว่างการออม ลูกก็จะได้รับผลประโยชน์ ทาง AIA มี ประกันชีวิต aia สะสมทรัพย์ 20 ปี และ 15/25 ปี ให้คุณเลือก เป็นทุนประกันชีวิตที่จะได้มากกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป ข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Pakanpaide