ประกันออมทรัพย์ fwd

ประกันออมทรัพย์ fwd แบบประกัน Easy E-Life ที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด 2,000,000 บาท

ประกันออมทรัพย์ fwd แบบประกัน Easy E-Save 10/5 ที่เน้นการสะสมทรัพย์ มีผลตอบแทนคืนให้กับผู้เอาประกันภัยทุกปี และ รับผลประโยชน์รวมคืนเมื่อถึงสิ้นปีที่ 10 เป็น ประกันสะสมทรัพย์ 10 ปี และ หากมีเหตุไม่คาดฝัน กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ผู้รับประโยชน์ไม่ต้องมีภาระในการชำระเบี้ยต่อ และ ทางเอฟดับบลิวดี ยังจะจ่ายเงินตามทุนประกันชีวิต ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีมรดกจากกรมสรรพากรอีกด้วย iFWD ยังมีแบบประกัน Easy E-Life ที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด 2,000,000 บาท แก่ผู้รับประโยชน์ ถือเป็นแผนที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

ประกันสะสมทรัพย์ fwd ดีไหม มาดูกัน

ประกันออมทรัพย์ หนึ่งในแบบแผนประกันชีวิต ที่เหมาะกับทุกวัย

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ หรือ สะสมทรัพย์ เป็นประกันชีวิตที่มีเป้าหมายในการเก็บออม เพราะมีการการันตีเงินคืนทุกปี และ รับเงินครบกำหนดตามสัญญา โดยให้ความคุ้มครองชีวิต 10 ปี จึงสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด แบบประกัน Easy E-Save 10/5 นี้ ผู้ถือกรมธรรม์ชำระเบี้ยสั้นเพียง 5 ปีเท่านั้น ประกันสะสมทรัพย์ 10/5 จึงเป็นหนึ่งในแบบประกันชีวิตที่เหมาะกับทุกวัย

ประกันออมทรัพย์ fwd แบบแผน Easy E-Save 10/5 เลือกเบี้ยต่อปีได้ตามใจคุณ

รายละเอียดแผน Easy E-Save 10/5 ประกันออมทรัพย์จาก fwd มีรายละเอียดมาให้คุณพิจารณา ดังนี้

แผนประกัน Easy E-Save 10/5

ประกันออมทรัพย์จาก fwd
฿ 20,000 - 400,000 เบี้ยประกัน ต่อปี
  • อายุรับประกัน 20 - 60 ปี
  • จ่ายเบี้ยประกันสั้น 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี
  • เลือกเบี้ยประกันต่อปีได้ตามใจ 20,000 - 400,000 บาท
  • สิ้นปีที่ 1 - 5 รับเงินคืน 4% ของทุนประกัน และ สิ้นปีที่ 6 - 9 รับเงินคืน 5% ของทุนประกัน 2.8x รับเงินคืน 350% ของทุนประกัน สิ้นปีที่ 10 ให้ความคุ้มครองโดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย
  • กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร กรณีเสียชีวิต รับ 100% ของทุนประกัน หรือ ค่าเบี้ยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
Popular

วิธีสมัคร และ ชำระเงินออนไลน์ ที่ iFWD

ในขณะที่ทำการสมัครประกันชีวิตออนไลน์ที่ iFWD คุณสามารถเลือกรับกรมธรรม์ทางอีเมล (e – policy) หรือ เลือกเป็นรูปเล่มก็ได้ หลังจากการสมัคร และ ชำระเงินออนไลน์สำเร็จ คุณจะได้รับความคุ้มครองทันที พร้อมอีเมลยืนยันรายละเอียดแบบประกัน จากนั้นจะได้รับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล ภายใน 2 วันทำการ หรือ ได้รับรูปเล่มกรมธรรม์ผ่านทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์

ประกันออมทรัพย์ fwd แบบประกัน Easy E-Save 10/5 ที่เน้นการสะสมทรัพย์ มีผลตอบแทนคืนให้กับผู้เอาประกันภัยทุกปี และ รับผลประโยชน์รวมคืน เมื่อสิ้นปีที่ 10 เป็น ประกันสะสมทรัพย์ 10/5 การสมัครประกันชีวิตออนไลน์ที่ iFWD คุณสามารถเลือกรับกรมธรรม์ทางอีเมล หรือ เลือกเป็นรูปเล่มก็ได้ หลังจากการสมัคร และ ชำระเงินออนไลน์สำเร็จ คุณจะได้รับความคุ้มครองทันที แต่ข้อเสียเล็กน้อยก็คือ Easy E-Save 10/5 ไม่มีผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาล จึงเป็นแบบประกันที่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วย และ ต้องเข้ารับการรักษาตัว คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องประกันกับเราได้ที่ Pakanpaide