แจ้งเคลมประกันเดินทาง ซิกน่า บริษัทประกันที่ช่วยคุ้มครองการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองโควิด เพื่อคุณ

แจ้งเคลมประกันเดินทาง ซิกน่า

โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่มักจะนึกไม่ถึงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นกับตนเองในระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น อาจเกิดประสบอุบัติเหตุ หรือ เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมากะทันหัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เราอาจต้องประสบกับความยุ่งยากในการประสานงานกับโรงพยาบาลในต่างประเทศ อีกทั้งยังต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ดังนั้นการที่เลือกถือ ประกันเดินทางต่างประเทศ โควิด หรือ การแจ้งเคลมประกันเดินทาง ซิกน่า ซึ่งเป็นบริษัทประกันเดินทางต่างประเทศ มีไว้เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์จะสามารถช่วยให้เราได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pakanpaide.com

ประกันเดินทางต่างประเทศ โควิด คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อติดเชื้อ covid – 19

ประกันเดินทางต่างประเทศ โควิด กับบริษัท ซิกน่า ประกันเดินทางต่างประเทศคุ้มครองการเดินทางทั่วโลก คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท และ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อติดเชื้อ covid – 19 คุณสามารถซื้อล่วงหน้าได้สูงสุด 1 ปี เลื่อนวันเดินทางฟรี 3 ครั้ง และ มีบริการช่วยเหลือผ่าน Cinga Hotline ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ระหว่างการเดินทาง และ รับรองค่ารักษาพยาบาล บริการในด้านให้คำแนะนำเครือข่ายทางการแพทย์ และ ให้บริการเคลื่อนย้าย บริการนัดหมายแพทย์ แม้กระทั่งการติดตามอาการ ในกรณีเสียชีวิตทางบริษัทจะประสานงานชำระค่าบริการส่งศพกลับไทย หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.Cigna.com

แจ้งเคลมประกันเดินทาง ซิกน่า แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยบริษัทฯ

ประกันเดินทางต่างประเทศ โควิด คุณสามารถแจ้งเคลมออนไลน์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Cigna Anywhere กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล และ เอกสารที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ โดยต้องระบุว่าป่วย Covid – 19 และ มีความจำเป็นที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยบริษัทฯ สำหรับแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ เอกสารแบบสอบถามสำหรับผู้เอาประกันภัย (หากมีเอกสารแบบสอบถามสำหรับแพทย์แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารนี้) ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คุณสามารถใช้สิทธิ์เคลม ประกันเดินทางต่างประเทศ โควิด ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยทั้งหมด

ประกันเดินทางต่างประเทศ โควิด ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ โดยต้องระบุว่าป่วย Covid-19

ประกันเดินทางต่างประเทศ โควิด รณีการชดเชยรายได้ (ในฐานะผู้ป่วยใน ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์) ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ โดยต้องระบุว่าป่วย Covid – 19 และ มีความจำเป็นที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยบริษัทฯ สำหรับแพทย์ ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ เอกสารแบบสอบถามสำหรับผู้เอาประกันภัย (หากมีเอกสารแบบสอบถามสำหรับแพทย์แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารนี้) ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คุณสามารถใช้สิทธิ์เคลม ประกันเดินทางต่างประเทศ โควิด ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยทั้งหมด

แจ้งเคลมประกันเดินทาง ซิกน่า กับ บริษัท ซิกน่า ประกันเดินทางต่างประเทศคุ้มครองการเดินทางทั่วโลกคุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท และ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อติดเชื้อ covid – 19 คุณสามารถซื้อ ประกันเดินทางต่างประเทศ โควิด ล่วงหน้าได้สูงสุด 1 ปี เลื่อนวันเดินทางฟรี 3 ครั้ง และ มีบริการช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน Cigna Anywhere เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ประกันเดินทางต่างประเทศ โควิด  หรือ สายด่วนช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทาง 24 ชั่วโมง เพื่อขอข้อมูลความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ระหว่างการเดินทาง และ รับรองค่ารักษาพยาบาล บริการในด้านให้คำแนะนำเครือข่ายทางการแพทย์ และ ให้บริการเคลื่อนย้าย บริการนัดหมายแพทย์ แม้กระทั่งการติดตามอาการขอคุณ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.Cigna.com ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับประกันกับเราได้ที่ www.pakanpaide.com