ประกันเดินทาง กระเป๋าหาย

หากเราซื้อประกันการเดินทาง เราก็จะได้รับความคุ้มครองประกันกระเป๋าเดินทางพ่วงมาด้วย ซึ่งสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ประกันเดินทาง กระเป๋าหาย ถือว่าสำคัญมาก และ ช่วยเราได้มาก ประกันกระเป๋าเดินทางจะคุ้มครองในกรณีที่กระเป๋าเดินทางไม่มากับเรา หรือ เสียหายจากการขนส่ง และ จะดูแลคุณตลอดการเดินทาง การประกันกระเป๋าเดินทางล่าช้า บริษัทประกันก็จะต้องจ่ายค่าเสื้อผ้า และ ของใช้จำเป็นตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกินวงเงินที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ก็ยังมีข้อยกเว้น ในการประกันกระเป๋าเดินทางมีบางอย่างที่บริษัทประกันจะไม่จ่าย บทความนี้จะช่วยให้คุณได้ทราบถึงเงื่อนไข คุณสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.pakanpaide.com

ประกันเดินทาง เคลมล่าช้า 2 เงื่อนไข ดังนี้

ประกันการเดินทางจะรับประกันกระเป๋าเดินทางล่าช้า 2 เงื่อนไข ดังนี้

1. กระเป๋าเดินทางล่าช้าเพราะผู้ขนส่ง

2. ล่าช้าเกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไป

ความคุ้มครองที่บริษัทประกันจะรับประกันกระเป๋าเดินทาง และ สัมภาระล่าช้า คือ บริษัทประกันจะจ่ายค่าเสื้อผ้า และ ของใช้จำเป็นตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันเดินทาง กระเป๋าหาย มีค่าชดเชยหลายกรณี

กระเป๋าเดินทางหาย ประกันจะให้ความคุ้มครอง โดยบริษัทประกันจะจ่ายเมื่อคุณมีประกันการเดินทาง และ ทรัพย์สินภายในกระเป๋าได้สูญหาย ทางประกันจะชดเชยได้ในหลายกรณี เช่น ซ่อมให้ตามความเสียหายที่แท้จริง หรือ หาของที่คล้ายกันมาทดแทนให้ ทั้งในแง่ของสภาพ และ ราคา หรือ อาจจะจ่ายเป็นเงินมูลค่าตามจริง และ จะบวกค่าชดเชยประกันกระเป๋าเดินทางล่าช้ารวมกันเข้าไปด้วย ซึ่งอาจจะมีค่าความเสียหายส่วนแรกที่เราต้องจ่าย

บริษัทไม่รับประกัน หากไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง

แม้ว่าคุณจะมีประกัน แต่บริษัทจะไม่รับประกันกระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินภายในที่เป็นกระเป๋าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง อาทิ เฟอร์นิเจอร์ วัตถุโบราณ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เครื่องประดับของมีค่า จะไม่ทำการรับประกันกระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินภายใน ถ้ากระเป๋าเสื่อมสภาพเอง โดนแมลง โดนสัตว์กัดแทะ เกิดจากการทำความสะอาดของเจ้าของ และ ความเสียหายที่เกิดจากการโดนศุลกากรกักไว้ ของที่ไม่ได้เดินทางไปกับเรา หรือ ส่งไปก่อนวันคุ้มครองในกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์ หรือ ทางเรือ เกิดความเสียหายเพราะความประมาทของเราเอง เช่น ลืมทิ้งไว้ในที่สาธารณะ ในยานพาหนะ หรือ สิ่งที่เสียหายไปนั้นเป็นสินค้า และ ตัวอย่างสินค้า ซึ่งไม่ถือเป็นทรัพย์สินในการเดินทาง หรือ การท่องเที่ยว บริษัทจะไม่รับประกันเหตุการณ์เหล่านี้

ประกันกระเป๋า american tourister อเมริกัน ทัวร์ริสเตอร์ มีศูนย์บริการรับอนุญาตตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย และ ทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองทุกที่ ที่คุณเดินทาง สามารถเข้าไปดูเงื่อนไขการรับประกันได้ที่เว็บไซต์โดยตรง

เคลมกระเป๋า RIMOWA ศูนย์ซ่อม rimowa มีที่เดียวคือ ซอยทองหล่อ 13 สามารถซ่อมฟรีได้หากมีประกัน

รายละเอียดสถานที่ซ่อม : Lee house building. ทองหล่อ 13 เปิด จันทร์ – เสาร์ 10.00 -18.00 ปิดวันอาทิตย์ Tel. 02-7187733

ประกันเดินทาง กรณีกระเป๋าหาย ถ้าบริษัทประกันได้พิจารณาแล้วว่า เป็นการล่าช้าเพราะสายการบิน หรือ บริษัทขนส่งจริง ๆ และ ช้าเกินกว่า 8 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งเราก็จะเดือดร้อน เรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตรงนี้เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นระหว่างรอกระเป๋าได้เลย แล้วนำใบเสร็จมาเบิกหลังเดินทางกลับภายใน 30 วัน ถ้าเป็นเพราะเครื่องดีเลย์ก็สามารถเบิกกับสายการบินก่อนได้ แต่ถ้าหากเป็นเพราะการขนส่งอย่างอื่น ก็เคลมประกันกระเป๋าเดินทางได้ โดยสายการบินทั่วโลกมีสัญญาที่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ และ ในกรมธรรม์ประกันการเดินทางก็ยังระบุไว้ชัดเจนว่า รับประกันกระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินภายในนอกเหนือจากส่วนที่เรียกร้องจากที่อื่นได้ ดังนั้นเก็บใบเสร็จทุกการช็อปปิ้งทุกใบไว้ให้ดีนะคะ เพื่อเอากลับมาเคลมทีหลัง ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่  www.pakanpaide.com