Pakanpaide new logo
ประกัน ควบการลงทุน กรุงไทยแอกซ่า

ประกัน ควบการลงทุน กรุงไทยแอกซ่า ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ยูนิต ลิงค์

ประกัน ควบการลงทุน กรุงไทยแอกซ่า คือ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ยูนิต ลิงค์ เป็นประกัน ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากการลงทุนเบี้ยประกันที่ลูกค้าจ่ายจะแบ่งเป็นสองส่วน เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่รวมข้อดีทั้งประกันชีวิต และ กองทุนรวมเข้าไว้ด้วยกัน ผู้เอาประกันจะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้ง ความคุ้มครองชีวิต และ โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทน การลงทุนในเวลาเดียวกัน โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกสัดส่วนได้ ว่าต้องการเน้นไปที่ความคุ้มครอง หรือ เงินลงทุน ตามความต้องการในแต่ละช่วงวัย ซึ่งในส่วนผลตอบแทน จะไม่มีการรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึ้น หรือ ต่ำลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม

ประกันชีวิตควบการลงทุน กรุงไทยแอกซ่า

ข้อแตกต่างประกันทั่วไป กับ ยูนิตลิงค์

ถ้าเปรียบเทียบกับประกันชีวิตแบบทั่วไปแล้ว สิ่งที่ทำให้ ยูนิตลิงค์ กรุงไทยแอกซ่า แตกต่างจะเป็นเรื่องความอิสระในการบริหาร และ ออกแบบกรมธรรม์ด้วยตัวผู้ทำประกันเอง ในขณะที่ประกันชีวิตแบบทั่วไป ข้อกำหนดทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้ตามแบบประกันนั้นๆ และ บริษัทประกันรับความเสี่ยงไว้เอง ผู้เอาประกันจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนของเบี้ยเพื่อความคุ้มครองหรือผลตอบแทนได้ตามความต้องการ

ประกัน ควบการลงทุน กรุงไทยแอกซ่า มีกี่แบบ และ เหมาะกับใครบ้าง?

แบบประกัน Unit linked มี 2 แบบ

Regular Premium

เป็นการชำระเบี้ยแบบรายงวด โดยความคุ้มครองจะคิดเป็นจำนวนเท่า จากจำนวนเบี้ยประกันที่ชำระ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองสูง การชำระในรูปแบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการทยอยชำระเบี้ยเป็นรายงวด ช่วยให้วางแผนการเพิ่ม หรือ การลดความคุ้มครอง ซึ่งเงินส่วนที่เหลือนั้นยังสามารถออมเงินไปในเวลาเดียวกัน และ สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้เมื่อจำเป็น

Single Premium

เป็นการชำระเบี้ยเป็นเงินก้อนครั้งเดียวไปเลย โดยความคุ้มครองจะคิดเป็นจำนวนแบบ % ส่วนเพิ่มจากเบี้ยประกันที่ชำระ การชำระในรูปแบบนี้เหมาะกับผู้ที่ไม่เน้นเรื่องความคุ้มครองมากนัก แต่ยังมีผลประโยชน์ที่มากกว่า

โอกาสได้ผลตอบแทน ที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั่วไป บริษัทจะนำเงินหลังหักค่าดำเนินการต่างๆ ไปลงทุน ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพันธบัตรรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต กลุ่มยูนิต ลิงค์ สามารถเลือก พอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวคุณเองได้ เช่น ถ้าท่านสามารถรับความเสี่ยง จากการลงทุนเพื่อโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น ท่านสามารถปรับสัดส่วนการลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นในสัดส่วนที่มาก และ ลดสัดส่วนของกองทุนตราสารหนี้ลง ทั้งนี้ภาพรวมของมูลค่าของพอร์ต การลงทุนอาจเกิดผลขาดทุนได้ ในบางช่วงจังหวะขึ้นอยู่กับการขึ้นลง ของภาพรวมตลาดในขณะนั้น

ประกันควบการลงทุน กรุงไทยแอกซ่า เป็นแบบประกัน Unit linked มีความคุ้มครองชีวิต และ สามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิตได้ การลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่ผู้ซื้อสามารถเลือกกองทุนที่คัดสรร โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทอัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับกองทุนที่เลือกไว้ ซึ่งเป็นกองทุนที่ถูกคัดสรร โดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย และ ค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างชัดเจน