ประกัน Life Super Save 14/5 สะสมทรัพย์ กรุงไทยแอกซ่า

ประกัน Life Super Save 14/5 สะสมทรัพย์ กรุงไทยแอกซ่า ใครที่กำลังสนใจอยู่ มาอ่านรายละเอียดกัน

เราจะมาแนะนำ ประกัน Life Super Save 14/5 สะสมทรัพย์ กรุงไทยแอกซ่า แผนการออมก้าวแรกสำหรับผู้เริ่มต้นชีวิตทำงาน ที่ต้องการสร้างวินัยการออม พร้อมความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น ให้เหมาะกับช่วงชีวิตของคุณ วันนี้ทางเรา มีรายละเอียดให้กับผู้ที่สนใจแผนประกันดังกล่าว มาให้ท่านได้ทราบรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ไลฟ์ ซุปเปอร์ เซฟ 14/5 ดีไหม มาดูกัน

รายละเอียดความคุ้มครองชีวิต

 • ระยะเวลาคุ้มครอง

  ระยะเวลาคุ้มครอง 14 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • ความคุ้มครอง

  รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุด 525% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เงินจ่ายคืน

  รับเงินจ่ายคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 548% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ผลประโยชน์กรณีมีชีวิต

  รวมผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา 608% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สิทธิลดหย่อนภาษี

  สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี

คุณสมบัติผู้ที่สนใจทำ ประกัน Life Super Save 14/5 สะสมทรัพย์ กรุงไทยแอกซ่า

คุณสมบัติผู้ที่สนใจทำประกัน ประกันสะสมทรัพย์ 14/5 อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี ระยะเวลาเอาประกันภัย 14 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี งวดชำระเบี้ยประกันภัย รายปีเท่านั้น จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ การซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบ ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

กรณีไหน ที่บริษัทไม่คุ้มครองบ้าง

กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี

ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ ตามการต่ออายุ หรือ ตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุไม่ถูกต้อง

กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และ บริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท

ถูกฆ่าตายโดยเจตนา

กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ประกัน ไลฟ์ ซุปเปอร์ เซฟ 14 5 สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพประกันสะสมทรัพย์รับเงินคืนตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 จนถึงครบกำหนดสัญญา รวมผลประโยชน์สูงสุด 608% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ปีที่ 1 สูงสุด 10% เบี้ยประกันภัย ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจใน รายละเอียดความคุ้มครอง และ เงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และ Krungthai NEXT Mobile Application