Pakanpaide new logo
ยูนิตลิงค์ กรุงไทย แอกซ่า

ยูนิตลิงค์ กรุงไทย แอกซ่า Unit linked หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน คืออะไร?

ยูนิตลิงค์ กรุงไทย แอกซ่า เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต ในรูปแบบใหม่ที่รวมข้อดีทั้งประกันชีวิต และ กองทุนรวมเข้าไว้ด้วยกัน ผู้เอาประกันจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งความคุ้มครองชีวิต และ โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนการลงทุน ในเวลาเดียวกัน โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกสัดส่วนได้ว่า ต้องการเน้นไปที่ความคุ้มครอง หรือ เงินลงทุน ตามความต้องการในแต่ละช่วงวัย ซึ่งในส่วนผลตอบแทน จะไม่มีการรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึ้น หรือ ต่ำลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม

ประกัน unit link กรุงไทย แอก ซ่า

ตอบคำถามว่า ทำไมต้อง Unit linked ?

ทำไมต้อง ประกัน unit link กรุงไทย แอกซ่า นั่นเพราะความยืดหยุ่นสูง เน้นความต้องการของผู้เอาประกันเป็นหลัก โดยที่ผู้เอาประกันสามารถปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ได้ตามที่ต้องการ ดังนี้

  • เพิ่ม - ลด ความคุ้มครอง

    ความคุ้มครอง สามารถปรับเพิ่ม หรือ ลด ได้ระหว่างสัญญา (ขึ้นอยู่กับแบบประกัน)
  • ถอนเงินบางส่วน

    ถอนเงินบางส่วน ในกรณีที่มีเหตุจะต้องใช้เงินจากกรมธรรม์ ท่านสามารถถอนบางส่วนเพื่อนำไปใช้จ่ายตามจุดประสงค์ โดยที่ความคุ้มครองยังคงมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง
  • หยุดพักชำระเบี้ย

    หยุดพักชำระเบี้ย ในบางปีความต้องการ ท่านสามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ ในปีกรมธรรม์ที่ท่านต้องการ และ กลับมาส่งเบี้ยได้ เมื่อพร้อม โดยที่ความคุ้มครองยังคงมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง

ยูนิตลิงค์ กรุงไทย แอกซ่า มีกี่แบบ และ เหมาะกับใครบ้าง?

แบบประกัน Unit linked มี 2 แบบ ดังนี้

เป็นการชำระเบี้ยแบบรายงวด โดยความคุ้มครองจะคิดเป็นจำนวนเท่า คิดจากเบี้ยประกันที่คุณชำระ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองสูง รูปแบบเหมาะกับผู้ที่ต้องการทยอยชำระเบี้ยแบบรายงวด ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเพิ่ม การลด ความคุ้มครอง ซึ่งเงินส่วนที่เหลือ ยังสามารถออมเงินไปในเวลาเดียวกันด้วย แถมหยุดพักชำระเบี้ยได้เมื่อจำเป็น

เป็นการชำระเบี้ยครั้งเดียว เป็นเงินก้อน โดยความคุ้มครอง จะคิดเป็นจำนวน % ส่วนเพิ่มจากเบี้ยประกันที่ชำระ เหมาะกับผู้ที่ไม่เน้น เรื่องความคุ้มครองมากนัก แต่ยังมีผลประโยชน์ที่มากกว่าเบี้ยประกันภัย ที่ชำระเข้ามากรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต เหมาะกับการวางแผนมรดก หรือ สร้างผลตอบแทนจากเบี้ยที่ชำระ

ข้อแตกต่างระหว่างประกันชีวิตทั่วไปกับ Unit linked?

ถ้าเปรียบเทียบกับประกันชีวิต แบบทั่วไปแล้ว สิ่งที่ทำให้ ยูนิตลิงค์ จากกรุงไทยแอกซ่า แตกต่าง จะเป็นเรื่องความอิสระในการบริหาร และ ออกแบบกรมธรรม์ด้วยตัวผู้ทำประกันเอง ในขณะที่ประกันชีวิตแบบทั่วไป ข้อกำหนดทุกอย่าง ได้ถูกกำหนดไว้ตามแบบประกันนั้น ๆ และ บริษัทประกันรับความเสี่ยงไว้เอง ผู้เอาประกัน จึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนของเบี้ย เพื่อความคุ้มครองหรือผลตอบแทนได้ตามความต้องการ

ยูนิตลิงค์ กรุงไทย แอกซ่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากการลงทุนเบี้ยประกันที่ลูกค้าจ่ายจะแบ่งเป็นสองส่วน ปรับเปลี่ยนจำนวนเบี้ยได้ ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า สะดวกในการจัดการความเสี่ยง ตอบโจทย์รอบด้านด้วยกรมธรรม์ฉบับเดียว ทั้งเรื่องการประกันชีวิต สุขภาพ และ การลงทุน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตัวแทนทั่วประเทศ หรือ หน้าเว็บไซต์ AIA