ซื้อ พรบ ทางแอป

ซื้อพรบออนไลน์ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เป็นประกันภัยพื้นฐานภาคบังคับที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ครอบครองรถทุกประเภท ต้องมีไว้เพื่อใช้เป็นประกันความเสียหายของผู้ได้รับบาดเจ็บจากรถ ซึ่งการคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์ ครอบคลุมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ครอบครองรถยนต์มักทำประกันอื่น ๆ ควบคู่ไปกับการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ในทุกทุกปี เพื่อให้ได้สิทธิ์การคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน วิธีการซื้อพรบรถยนต์ออนไลน์ แต่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากขึ้น เราสามารถ ต่อ หรือซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ได้ด้วยตัวเองทางเว็บไซต์ต่าง ๆ วันนี้ เรา มีวิธีการซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ได้ด้วยตนเองเพียงไม่กี่ขั้นตอนมาฝากค่ะ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.pakanpaide.com

วิธีการซื้อพรบรถยนต์ออนไลน์ พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ?

วิธีการซื้อพรบรถยนต์ออนไลน์ พ.ร.บ. คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่คุ้นตากันในรูปแบบของแผ่นสติ๊กเกอร์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่ติดอยู่ริมกระจกหน้ารถ ซึ่งพระราชบัญญัติการจราจรออกกฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่ทุกคนทำพ.ร.บ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 และ ต้องต่อใหม่ทุกปี ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานในการดูแลรักษาพยาบาล จากการรับผลจากอุบัติเหตุ หรือ เสียชีวิต โดยจะได้รับความคุ้มครองในรูปแบบของเงินชดเชย และ ค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด วิธีการซื้อพรบรถยนต์ออนไลน์ โดยเมื่อไม่นานมานี้สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ สำนักงาน คปภ. รับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จาก 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย. 2563 นี้ จะเห็นได้ว่าการทำ พ.ร.บ. นั่นมีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ สำนักงาน คปภ. ยังปรับเพิ่มประกันรถยนต์ภาคสมัครใจขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาทเช่นกัน

วิธีการซื้อพรบรถยนต์ออนไลน์ ( ขั้นตอนการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์ )

วิธีการซื้อพรบรถยนต์ออนไลน์ พ.ร.บ. ขั้นตอนการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์ การต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์จะสามารถทำได้เฉพาะรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี เท่านั้น เนื่องจากรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า 7 ปี ต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นจากความขัดข้องของรถยนต์

  1. เข้าเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบก คลิ้ก
  2. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมรหัสผ่าน หรือ สมัครสมาชิก
  3. ที่ส่วน “ บริการ ” เลือกหัวข้อชำระภาษีรถประจำปี > ชำระภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ต
  4. กรอกข้อมูลสำคัญ เช่น ประเภทรถยนต์ , เลขทะเบียนรถยนต์ , เลขรถและสีรถยนต์ เป็นต้น
  5. ชำระค่าบริการและรอรับ พ.ร.บ. รถยนต์ ฉบับใหม่ได้ทางไปรษณีย์

 วิธีการซื้อพรบรถยนต์ออนไลน์ เห็นไหมคะว่าขั้นตอนการ ซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์ หรือ ต่อ พ.ร.บ.ออนไลน์ นั้นง่ายมากเลยทีเดียว

ซื้อ พรบ ทางแอป ในช่วงยุคสมัยนี้สามารถทำได้ง่าย ๆ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากความสะดวกสบาย และรวดเร็ว ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมอะไรมากมาย โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีบริษัทนายหน้า หรือที่เรียกว่า โบร๊กเกอร์ เป็นผู้จัดทำเอกสารสำหรับการทำ พรบ ออนไลน์ รวมถึง กรมธรรม์ แล้วจะทำการจัดส่งให้ทางผู้ซื้อในภายหลัง ซึ่งรายละเอียด และค่าใช้จ่ายของแต่ละ แอปพลิเคชัน ก็จะมีความแตกต่างกัน อย่างเช่น ของ Tipsure

นอกจากจะสามารถซื้อ พรบ รถยนต์ออนไลน์ ได้อย่างง่ายดายแล้ว ยังคุ้มครองไปถึงประกันเพิ่มเติม จากทางบริษัทประกันอีกด้วย

ซื้อพรบออนไลน์ ( ความคุ้มครองเบื้องต้นที่พรบ.รถยนต์ )

วิธีการซื้อพรบรถยนต์ออนไลน์ ความคุ้มครองเบื้องต้นที่พรบ.รถยนต์ให้การคุ้มครอง ขั้นตอนในการขอรับค่าเสียหายต้องยื่นคำร้องภายใน 180 วัน ผ่านตัวแทนประกันที่ทำควบคู่กับ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ แจ้งให้สถานพยาบาลทราบ หรือ หากอุบัติเหตุทางรถยนต์นั้นร้ายแรง และ มีผู้เสียชีวิต ญาติสนิทของผู้ประสบภัยต้องนำใบสำเนาใบมรณบัตร , สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาบันทึกประจำวันยื่นให้

อุบัติเหตุนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

สามารถใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลได้ทันทีไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นฝ่ายผิด หรือ ถูกสูงสุดไม่เกินสามหมื่นบาทต่อคน และ ได้รับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ สูญเสียสติ หรือ ทุพพลภาพถาวร พ.ร.บ. รถยนต์จะให้การคุ้มครองเบื้องต้นสามหมื่นห้าพันบาทต่อคน

อุบัติเหตุนั้นมีผู้เสียชีวิต

พ.ร.บ. รถยนต์ใช้ชดเชยเป็นค่าปลงศพ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเป็นจำนวนเงินสามหมื่นห้าพันบาทต่อคน

วิธีการซื้อพรบรถยนต์ออนไลน์ ทั้งค่ารักษาพยาบาล และ ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรวมกันแล้วต้องไม่เกินกว่าหกหมื่นห้าพันบาทต่อบุคคล

วิธีการซื้อพรบรถยนต์ออนไลน์ พ.ร.บ.รถยนต์ ถือเป็นเอกสารสำคัญมาก มีไว้เพื่อสำหรับคุ้มครองค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ขับขี่ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ พ.ร.บ. ยังเป็นเอกสารจำเป็นที่ใช้ ต่อภาษีรถยนต์ ประจำปี ซึ่งในการต่อภาษีรถยนต์ในแต่ละปีนั้น ถ้าไม่มีใบ พ.ร.บ. ก็จะไม่สามารถต่ออายุของป้ายภาษีรถยนต์ได้ ดังนั้นแล้ว การต่อ พ.ร.บ.รถยนต์จึงมีความจำเป็นที่ผู้ขับขี่จะต้องซื้อประกันภัยภาคบังคับนี้ทุกปี วิธีการซื้อพรบรถยนต์ออนไลน์ สำคัญที่สุดของผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคน จะต้องไม่ลืมต่อ พ.ร.บ. รถยนต์เป็นประจำทุกปีโดยเด็ดขาด การซื้อ พรบ ออนไลน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา ไม่สะดวกเดินทางมาทำเรื่องเอง เพราะนอกจากจะได้รับความสะดวกสบายแล้ว สามารถหาซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา แถมยังได้รับส่วนลดจากการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นี้ด้วย อย่าลืมนะ ไม่ควรปล่อยให้ พ.ร.บ. รถยนต์สิ้นสุดความคุ้มครองโดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะถูกปรับตามกฎหมายกำหนด และ ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วย ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.pakanpaide.com