เคลมประกันสุขภาพ ซิกน่า

เคลมประกันสุขภาพ ซิกน่า เคลมง่าย จ่ายจริง ส่งเรื่องเคลม แบบครบถ้วน

เคลมประกันสุขภาพ ซิกน่า สำหรับการทำประกันทิ้ง ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเราก็ไม่อาจทราบว่า การเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ไม่เพียงแค่ร่างกาย ทรุดโทรมอย่างเดียว แต่ยังมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาให้กับเรา โดยทางเว็บ Pakanpaide จะพาทำความรู้จัก การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม เพื่อส่งเรื่องเคลมอย่างครบถ้วน รับรองเคลมง่ายจ่ายจริง และ เป็นเรื่องที่ง่ายดาย

เคลมซิกน่าประกันสุขภาพ ทำยังไงบ้าง

ตรวจเช็กกลุ่มโรค ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของ ซิกน่าประกันภัย

หากจะให้เราพูดถึง ในเรื่องของการเคลม ซิกน่าประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น อาการเจ็บป่วย ท้องเสีย หรือ กลุ่มอาการโรคต่าง ๆ และ เข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อให้ความคุ้มครอง เบิกเคลมประกันได้ สำหรับผู้ทำประกัน ควรเช็กให้ดีก่อนว่า กลุ่มอาการโรคดังกล่าว อยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ และ อยู่ในระหว่างความคุ้มครองหรือไม่ เพราะการเบิกเคลม สามารถเบิกได้ก็ต่อเมื่อ อยู่ในระยะเวลาประกัน แจ้งให้ความคุ้มครอง และ พ้นระยะเวลา การรอคอยไปแล้ว

วิธีการ เคลมประกันสุขภาพ ซิกน่า มีกี่รูปแบบ อะไรกันบ้าง

วิธีการเคลม ซิกน่าประกันภัย หลัก ๆ จะมีอยู่ 5 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมเอกสาร การส่งเอกสาร และ การรอรับสินไหม (รอรับเงินคืน จากการเคลม) โดยมีดังต่อไปนี้

กรณีปกติ

 • ใบรับรองแพทย์ และ ใบรายงานของแพทย์ ผู้ทำการตรวจรักษา
 • แบบฟอร์มการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาบัตรประชาชนของแพทย์ ผู้ทำการตรวจรักษา , ผู้ประกันให้การคุ้มครอง หรือ สำเนาสูติบัตร กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสมุดหน้าบัญชี กรณีมีการจ่ายเบี้ยเป็นเงินสด และ ต้องเป็นชื่อเจ้าของบัญชี ชื่อเดียวกับผู้ทำประกันเท่านั้น
 • เอกสารเพิ่มเติม เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา ในการเรียกร้องสินไหมแต่ละกรณี ตามบทความด้านล่าง

กรณีการชดเชยรายได้ จากการรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 • สำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับจริง แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือ ใบสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ (LAB) หรือ ผลการตรวจเอกซเรย์ปอด (X – ray) กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ ชดเชยรายได้เพิ่มเติม เนื่องจากการเจ็บป่วย 7 โรคตามฤดูกาล
 • หลักฐานข้อมูลอื่น ๆ ตามบริษัทร้องขอเอกสารเพิ่ม (ถ้ามี)
 • การเบิกเคลมประกัน Covid – 19 ตามบริษัทร้องขอเอกสารเพิ่ม
 • แบบสอบถาม สำหรับแพทย์
 • แบบสอบถาม สำหรับผู้เอาประกันภัย

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

 • สำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับจริง แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือ ใบสรุปค่าใช้จ่าย หรือ ใบสรุปปิดหน้างบ ทางโรงพยาบาล หรือ คลินิกรักษา จะทำการออกให้
 • หลักฐานข้อมูลอื่น ๆ ตามบริษัทร้องขอเอกสารเพิ่ม (ถ้ามี)
 • การเบิกเคลมประกัน Covid – 19 ตามบริษัทร้องขอเอกสารเพิ่ม
 • แบบสอบถาม สำหรับแพทย์
 • แบบสอบถาม สำหรับผู้เอาประกันภัย

กรณีการเจ็บป่วยร้ายแรง

 • ผลการตรวจชิ้นเนื้อ (Biopsy) กรณีโรคมะเร็ง หรือ ผลตรวจพิเศษโรคร้ายแรง ตามข้อตกลง
 • หลักฐานข้อมูลอื่น ๆ ตามบริษัทร้องขอเอกสารเพิ่ม (ถ้ามี)

กรณีเสียชีวิต

 • สำเนาใบมรณบัตร (รับรองโดย นายทะเบียนท้องถิ่น)
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ (รับรองโดย ร้อยเวรเจ้าของคดี หรือ หน่วยงานการตรวจสอบ)
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ (รับรองโดย ร้อยเวรเจ้าของคดี)
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับตราการเสียชีวิต ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

การส่งเบิก เคลมประกันซิกน่า ต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับการส่งเบิก เคลมประกัน ซิกน่า หากใครเตรียมเอกสาร ครบเรียบร้อยแล้ว ผู้ทำประกันสามารถส่งเอกสาร การเคลมดังกล่าวได้ โดยรอการดำเนิน เคลมประกันสุขภาพ ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ หรือ ตามระยะเวลาการดำเนิน จากทางบริษัทแจ้งไว้ บางกรณีมีเอกสารเพิ่มเติม อาจทำให้เกิดความล่าช้า ในการเคลมภายหลังได้ โดยช่องทางการส่งเคลมประกัน ดังต่อไปนี้

ช่องทางส่งเคลมประกัน Cigna

E - Mail

E – Mail : [email protected] (ยกเว้นการเบิกค่ารักษา)

โทรสาร (Fax)

โทรสาร (Fax) : 02 – 650 – 9677 โดยสำเนาถึงแผนก สินไหมทดแทน (ยกเว้นการเบิกค่ารักษา)

ไปรษณีย์

ไปรษณีย์ : บริษัทซิกน่าประกันภัยจำกัดมหาชน แผนกสินไหมทดแทน 111 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330

แบบฟอร์มเรียกค่าสินไหมทดแทน cigna

แบบฟอร์มเคลมประกันซิกน่า หรือ ใบเคลมประกันซิกน่า สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย คลิก

หรือสามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ซิกน่า ชดเชยรายได้ ได้ที่นี่ คลิก

เมื่อคุณทราบแบบนี้แล้ว การเบิก เคลมประกันสุขภาพ ซิกน่า อยู่ในความคุ้มครอง และ สามารถเคลมประกันได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของการดำเนินเรื่อง ควรจัดเตรียมเอกสาร ให้อย่างครบถ้วนนั่นเอง เลือกแผนประกันสุขภาพ จากซิกน่าประกันภัย ความคุ้มครองครบครัน เลือกให้เหมาะสม กับไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณ รับรองหมดห่วง ใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ สามารถติดตามเพิ่มเติม เพียงคลิกเพจนี้ได้ที่ Pakanpaide