เปรียบเทียบประกันสุขภาพ 2565 ประกันสุขภาพคืออะไร

เปรียบเทียบประกันสุขภาพ 2565

เปรียบเทียบประกันสุขภาพ 2565 ประกันสุขภาพ คือ ประกันที่ทางบริษัทประกันภัย ได้ให้ความคุ้มครอง ในส่วนของค่าใช้จ่าย ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาล และ เงินชดเชย ที่ผู้ทำประกันจะต้องได้รับ เนื่องจากการนอนพักรักษาตัวที่สถานพยาบาลเท่านั้น ซึ่งมีข้อดีตรงที่ว่า ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้น จะเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ เกิดจากอุบัติเหตุก็ตาม ประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครอง ตามประเภทที่ได้ทำประกันสุขภาพนั่นเอง ในปัจจุบันจึงทำให้หลายคน หันไปสนใจทำประกันสุขภาพกันมากขึ้น เกิดการค้นหา และ เปรียบเทียบกัน มากยิ่งขึ้น เพราะการทำประกันสุขภาพ จะได้รับการดูแล เอาใจใส่เป็นพิเศษ ถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน หากเกิดไม่สบายเจ็บป่วย หรือ เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ก็จะได้รับความคุ้มครองตามวงเงินที่ทำประกันไว้ จึงทำให้ประกันสุขภาพ เป็นอีกทางเลือกของคนในยุคปัจจุบัน ที่ต้องการได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น จะวางใจได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั่นเอง ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.pakanpaide.com

เปรียบเทียบประกันสุขภาพ 2565 ประกันสุขภาพมีข้อดีอย่างไรบ้าง

มีข้อดีอะไรบ้าง ที่คนอยากทำประกันควรรู้ ดังนี้

 • หากต้องนำเงินที่จะต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ของครอบครัวออกมาใช้ ในการรักษาพยาบาล อาจส่งผลกระทบถึงคนในครอบครัว การทำประกันสุขภาพ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดภาระของครอบครัว เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นนั่นเอง
 • เพิ่มความคุ้มครองจากสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว บางคนอาจจะได้รับสวัสดิการจากรัฐ แต่การทำประกันสุขภาพ หรือ การเทียบสวัสดิการ จะทำให้ได้รับความคุ้มครองที่มากขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายบางอย่าง รัฐบาลก็ไม่สามารถออกให้ได้ หรือ ออกให้แต่ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  การทำประกันสุขภาพ จึงเป็นการเพิ่มความคุ้มครอง ทำให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น
 • ประกันสุขภาพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน เพราะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาล ในปัจจุบันนั้นค่อนข้างที่จะสูง หากไม่มีเงิน หรือ ไม่เงินสำรองเลย ก็เป็นปัญหาได้ การทำประกันสุขภาพจึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามระบุไว้กรมธรรม์  ซึ่งก็มีค่ารักษาผู้ป่วยใน สำหรับกรณีที่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และ ค่ารักษาผู้ป่วยนอก ในกรณีที่ไม่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล จึงทำให้ผู้เอาประกัน และ ญาติ อุ่นใจได้มากยิ่งขึ้น

ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ถึงแม้ว่าประกันสุขภาพจะมีข้อดี แต่ก็มีสิ่งที่ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครอง ก่อนทำการ เปรียบเทียบประกันสุขภาพ 2565 เพื่อซื้อประกัน ควรศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดีก่อนการตัดสินใจ มีอะไรบ้าง ดังนี้

 • ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
 • ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกัน ขณะเมาสุรา สารเสพติด
 • ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมทะเลาะวิวาท
 • ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นขณะก่ออาชญากรรม หรือ หลบหนีการจับกุม
 • ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นจากการแข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสกี แข่งเจ็ตสกี ชกมวย โดดร่ม เป็นต้น
 • ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ
 • ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรือ อาสาสมัคร และ เข้าปฏิบัติการในสงคราม 
 • ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นจากสงคราม สงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์
 • ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีผู้เอาประกันเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง หรือ แพทย์ผู้สั่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตร ของผู้เอาประกัน
 • กรณีผู้เอาประกันภัย ซื้อความคุ้มครองชดเชยรายได้เพิ่ม ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ตามคำสั่งของแพทย์วิชาชีพเท่านั้น และ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

เปรียบเทียบกับบริษัทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เปรียบเทียบ เปรียบเทียบประกันสุขภาพ

แนะนำแผนผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพจากบริษัทชั้นนำ ที่ได้รับการยอมรับจากคนไทยส่วนใหญ่ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน ควรเทียบ ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้แผนนั้นคุ้มครองเราได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนั้นเอง

 1. ประกันสุขภาพ AIA Health Happy จาก เอ ไอ เอ 
 • อายุรับประกัน 6 – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • เพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 6 โรคร้ายให้ 2 เท่า เป็นเวลา 4 ปีกรมธรรม์
 • มีเงินช่วยเหลือให้เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิต 
 • ได้รับสิทธิประโยชน์จาก AIA Vitality รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุด 15%
 1. ประกันสุขภาพ BLA Happy Health จาก กรุงเทพประกันชีวิต
 • ไม่จำกัดวงเงินค่าห้อง จึงครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน ทุกโรงพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาล 1 ล้านบาท เป็นวงเงินต่อครั้ง ต่างกับแผนประกันของค่ายอื่นที่เป็นวงเงินต่อปี 
 • เพิ่มวงเงินให้อีก 10% กรณีป่วยด้วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือ โรคหลอดเลือดสมอง 
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • มีแผนความรับผิดส่วนแรกให้เลือก ตั้งแต่ 30,000 – 100,000 บาท
 1. ประกันสุขภาพ Health Fit DD จากไทยประกันชีวิต
 • อายุรับประกัน 1 เดือน – 80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • เหมาจ่ายตามจริงเกือบทุกรายการ และ ไม่จำกัดค่าแพทย์
 • เบี้ยประกันถูกกว่าค่ายอื่น ในระดับความคุ้มครองใกล้เคียงกัน
 • มีแผนความรับผิดส่วนแรกให้เลือก

ประกันสุขภาพ เปรียบเทียบ แม่มณี เป็นเว็บเพจที่ทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลการเปรียบเทียบประกัน สามารถติดตามได้ทาง Facebook และ เว็บไซต์โดยเฉพาะ

เปรียบเทียบประกันสุขภาพ 2565 หรือ ประกันสุขภาพนั้น ถ้าจะให้พูดเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นนั้น ก็คือ เป็นประกันที่บริษัท จะจ่ายเงินชดเชย หรือ ค่ารักษาพยาบาลให้ในกรณีเจ็บป่วย ให้คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย ที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และ ให้คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยทั่วไป ที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แค่ไปพบแพทย์ รับยา แล้วกลับบ้านได้เลย การศึกษาข้อมูล จึงมีความจำเป็นสำหรับคนที่ไม่เข้าใจ หรือ ไม่เคยทำประกันชนิดนี้มาก่อน บทความนี้คงเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อย ว่ามีข้อดีอย่างไร เมื่อเราตัดสินใจทำ และ มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะไม่คุ้มครองเด็ดขาด อีกทั้งมีการแนะนำแผนประกันชั้นนำ ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยส่วนใหญ่ มาแนะนำให้ได้นำไปพิจารณาอีกด้วย และ ถึงแม้ว่าจะมีการ เปรียบเทียบก่อนการซื้ออย่างไรแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ พิจารณาถึงความเหมาะสมกับตัวเองให้มากที่สุด ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา และ เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นั่นเอง ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.pakanpaide.com