Pakanpaide new logo
แจ้งเคลมกรุงเทพประกันภัย

แจ้งเคลมกรุงเทพประกันภัย รวดเร็ว ฉับไว มั่นใจได้เลย

แจ้งเคลมกรุงเทพประกันภัย ได้ 24 ชม. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) จากสถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก A.M. Best Company ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิตมากที่สุด โดยบริษัท ฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ระดับ A- (Excellent) สะท้อนถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุน ความมีเสถียรภาพทางการเงิน และ ความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยที่มีความสามารถทางการแข่งขัน และ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มั่นใจได้ในเรื่องการประกันภัย แจ้งเคลม กรุงเทพประกันภัย (BKI) มีดังนี้ 1.สินไหมทดแทนยานยนต์ 2.สินไหมทดแทนอุบัติเหตุ และ สุขภาพ 3.สินไหมทดแทนอื่น ๆ มาดูกันว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ? เข้ามาศึกษาประกันเพิ่มเติมกับ pakanpaide.com

แจ้งเคลม กรุงเทพประกันภัย สินไหมทดแทนยานยนต์

แจ้งเคลม กรุงเทพประกันภัย (BKI) สินไหมทดแทนยานยนต์มีดังนี้

1. i-Claim รถยนต์ออนไลน์ คือ เฉพาะรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 การแจ้งเหตุ เฉพาะกรณีที่รถที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก และ มีหลักฐานความรับผิดชอบจากคู่กรณี หรือ ในกรณีที่รถที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด และ ไม่มีคู่กรณีที่จะต้องรับผิดชอบ 

2. รายชื่ออู่ในสัญญา หรือ ศูนย์ซ่อมตัวแทนจำหน่าย เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

3. ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ กรุณาโทรศัพท์แจ้งเหตุให้บริษัท ฯ ทราบทันที กรณีแจ้งเป็นหลักฐานให้จดหมายเลขรับแจ้ง ไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อภายหลัง 

รายละเอียดที่ต้องแจ้ง แจ้งเคลม กรุงเทพประกันภัย 

1. ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี หมายเลขกรมธรรม์ 

2. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่ 

3. สถานที่เกิดเหตุ หรือ บริเวณที่เห็นได้ง่าย

4. ลักษณะการเกิดเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที ภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง

แจ้งเคลมกรุงเทพประกันภัย สินไหมทดแทนอุบัติเหตุ และ สุขภาพ

แจ้งเคลมกรุงเทพประกันภัย (BKI) กรณีใช้บริการ สถานพยาบาลคู่สัญญา เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลคู่สัญญา โดยแสดงบัตรประกัน ฯ พร้อมบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับของสถานพยาบาล เพื่อตรวจสอบ และ ยืนยันสิทธิ์เบื้องต้น กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลจัดเตรียมให้ ก่อนพบแพทย์ และ ตรวจรักษา ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย และ ลงลายมือชื่อในใบแจ้งหนี้ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน และ ค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มครอง ( ถ้ามี ) กรณีสำรองจ่าย หรือ เข้ารับบริการสถานพยาบาลนอกสัญญา ขอใบรับรองแพทย์ โดยแจ้งให้แพทย์ระบุชื่อโรค หรือ อุบัติเหตุ และ การรักษาให้ชัดเจน จัดส่งเอกสารตามที่อยู่บริษัท ส่วนสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ สุขภาพ แจ้งเคลมกรุงเทพประกันภัย (BKI) บมจ.กรุงเทพประกันภัย 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2285 8888 กด 3 และ กด 3 Line ID : claimph1 หรือ 063 902 6520

กรุงเทพประกันภัย แจ้งเคลม ช่องทางและ สินไหมทดแทนอื่น ๆ

แจ้งเคลม กรุงเทพประกันภัย สินไหมทดแทนอื่น ๆ

1. กรมธรรม์การขนส่งสินค้า 

2. กรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทุกชนิด 

3. กรมธรรม์อัคคีภัย 

4. กรมธรรม์พร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน 

5. กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม 

6. กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย 

7. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ 

8. กรมธรรม์ประกันภัยค้ำประกันเงินกู้ 

ขั้นตอนการรับ แจ้งเคลมBKI หรือ รับเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

1. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2285 8888 กด 3 และ กด 6 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 162 

2. ติดต่อที่บริษัทฯ โดยตรง บมจ. กรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินไหมทดแทน (ชั้น 4) 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

3. ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัทฯ 

4. ทางโทรสาร: 0 2610 2128 

5. ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์เบื้องต้น 

6. พิจารณาการเข้าสำรวจภัย 

7. สำรวจภัยโดยเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน 

8. สำรวจภัยโดยบริษัทสำรวจภัย

9. บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเคลมในระบบ และ เปิดเคลม

แจ้งเคลมกรุงเทพประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ 1620 หรือ 0 2285 8000. ติดต่อที่บริษัท ฯ โดยตรง บมจ.กรุงเทพประกันภัย ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่มืออาชีพคอยให้บริการท่านตลอดทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์ เรื่องการขอสินไหมทดแทนด้านอุบัติเหตุ และ สุขภาพ รวมไปถึงสินไหมทดแทนอื่น ๆ สามารถแจ้ง หรือ ขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับประกัน รวมไปถึงการร้องเรียนเรื่องการให้บริการ เรายินดีรับคำร้อง และ ตรวจสอบ พร้อมแก้ไขปรับปรุง เพื่อพัฒนาในการบริการให้ดียิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพราะเราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับต้น ๆ แจ้งเคลม กรุงเทพประกันภัย (BKI) มั่นใจในเรื่องบริการ พร้อมรับมือจัดการเป็นธุระแทนท่านจนจบครบกระบวนการ เหมือนเป็นเลขาส่วนตัว เข้ามาศึกษาประกันเพิ่มเติมกับ pakanpaide.com