Pakanpaide new logo
เคลมประกันสุขภาพ

แจ้งเคลม รู้ไว้เผื่อต้องใช้ เคลมประกันสุขภาพ

แจ้งเคลม ประกันสุขภาพ ปัจจุบันหลายคนเลือกทำประกันภัยสุขภาพติดไว้ 1 – 2 ฉบับ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ยามเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยก่อนทำประกันสุขภาพ แน่นอนว่าเราต้องพิจารณา ค่าเบี้ยประกันกับความคุ้มครองที่จะได้รับ ว่าคุ้มค่ากับเงินที่จะจ่ายไป หรือไม่ รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครอง และ ข้อยกเว้นต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการเคลมประกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง แต่เชื่อเถอะว่า ผู้ทำประกันหลายคนก็ลืมขั้นตอนการเคลมประกัน หรือ พอถึงเวลาที่ต้องใช้ความคุ้มครองตามสิทธิ์ กลับต้องเจอเงื่อนไขการเคลมที่ยุ่งยาก จนทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับการทำประกัน ดังนั้นเรามีวิธี แจ้งเคลม ประกันสุขภาพ ที่ควรรู้ เจ็บป่วยแจ้งเคลมประกันอย่างไร ขั้นตอนการเคลมประกันสุขภาพต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มาดูกันว่าต้องทำอย่างไร คุณสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.pakanpaide.com

แจ้งเคลม ประกันสุขภาพ ช่วงเจ็บป่วยอย่างไร ?

แจ้งเคลม ประกันสุขภาพ ถ้าไม่อยากเผชิญกับปัญหา ที่ทำให้การทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ลำดับแรกควรศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับประกันภัยให้ดีเสียก่อน อาทิ วงเงินความคุ้มครองที่ได้รับ หรือ ค่าชดเชยต่าง ๆ เงื่อนไขประกันภัยสุขภาพ 

โดยมีข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้ ดังนี้ 

1. ประกันภัยสุขภาพจะไม่คุ้มครองโรคที่เคยเป็นมาก่อน 

2.ประกันภัยสุขภาพจะไม่ได้เริ่มคุ้มครองทันที ในกรณีที่เจ็บป่วยทั่วไปต้องรอ 30 วัน นับจากวันที่ทำประกันภัย ส่วนบางโรคต้องรอประมาณ 90 – 120 วัน 

3. ประกันภัยสุขภาพไม่ได้คุ้มครองทุกโรค มีบางอย่างที่ไม่สามารถเคลมได้ อาทิ การรักษาสิว ฝ้า หรือ เลเซอร์กำจัดขน และ เพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเคลมประกันสุขภาพ หรือ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ที่กล่าวมานี้คือการ แจ้งเคลมประกัน สุขภาพที่ท่านต้องทราบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเคลมประกันไม่ได้ ด้วยสาเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น

แจ้งเคลม ประกันสุขภาพ มีขั้นตอนดังนี้ ?

แจ้งเคลม ประกันสุขภาพ มีขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. เตรียมเอกสารให้ครบ สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และ ผู้ป่วยใน (IPD) ตามปกติแล้ว บริษัทประกันภัยจะขอเอกสาร หรือ หลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบพิจารณาจ่ายค่าเคลมสินไหมทดแทน ฉะนั้นผู้ทำประกันภัยควรเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน เพื่อให้การเคลมประกันสุขภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบด้วย แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง สำเนาบัตรประชาชน ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง และ ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร เอกสารอื่น ๆ กรณีบริษัทประกันภัยร้องขอเพิ่มเติม สำหรับค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาเป็นผู้ป่วยใน ให้เตรียม แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และสำเนาใบสรุปค่ารักษาพยาบาล ใบรายงานแพทย์ของสถานพยาบาล

2. ยื่นเอกสารทั้งหมดให้บริษัทเคลมประกัน 

3. รอรับสินไหม 

ทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนที่คุณควรทราบหาก แจ้งเคลม ประกันสุขภาพ เพื่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันเอง

แจ้งเคลม ประกันสุขภาพ กี่วันได้เงิน ?

แจ้งเคลม ประกันสุขภาพ ถ้าเอกสารครบถ้วน ไม่มีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม และ อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหลักฐานที่ครบถ้วน และ ถูกต้อง ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการ แจ้งเคลม ประกันสุขภาพ และ เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมที่ผู้ทำประกันสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ เนื่องจากบริษัทประกันหลายบริษัท มีแนวทาง และ ปฏิบัติคล้ายคลึงกัน แต่อาจจะต่างกันตรงแบบฟอร์มของการเรียกร้องสินไหมเท่านั้น พอรู้อย่างนี้แล้ว ใครที่ยังลังเลว่าควรทำประกันสุขภาพ ดีหรือไม่ เพราะกลัวต้องมายุ่งยาก เงื่อนไขมากมาย รวมถึงขั้นตอนการเคลมประกัน หมดปัญหานั้นได้เลย ทำความเข้าใจทุกขั้นตอนประกัน รู้ก่อนทำประกันภัย ไม่มีอะไรยากอย่างที่คิด 

แจ้งเคลม ประกันสุขภาพ อย่างไรก็ดี ก่อนเตรียมเอกสารเพื่อเคลมประกัน เราแนะนำให้คุณดูรายละเอียดในกรมธรรม์ หรือ โทรสอบถามตัวแทน หรือ นายหน้าประกันภัยอีกครั้งว่า ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้างในการเรียกร้องสินไหม เนื่องจากบริษัทประกันภัยแต่ละที่ใช้เอกสารประกอบการเคลมสินไหมไม่เหมือนกัน แจ้งเคลม ประกันสุขภาพ มีปัญหาทุกครั้งเรื่องประกันนอกจากเราจะมีความรู้เบื้องต้นแล้ว เพื่อให้การเตรียมเคลมประกันไม่ซับซ้อน และ ยุ่งยาก เราต้องแจ้งตัวแทนที่เราเอาประกัน เพื่อจะได้มาเป็นธุระจัดการให้จนจบกระบวนการ โดยที่คุณไม่ต้องยุ่งยาก และ เสียเวลา ดังนั้นคุณอย่าได้ละเลยการทำประกันสุขภาพ ทุกสิ่งไม่มีอะไรที่แน่นอน ไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาท หาบริษัทประกันที่คุณไว้ใจมาช่วยดูแลคุณ และ ครอบครัว คุณสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.pakanpaide.com