aia h&s extra pantip

aia h&s extra pantip คืออะไร ให้ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลอย่างไร

aia h&s extra pantip เป็นแผนประกันสุขภาพ แบบมีวงเงินผู้ป่วยนอก จะให้ความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยใน (IPD) และ แบบผู้ป่วยนอก (OPD) ทำให้สะดวกสบาย ต่อเมื่อต้องไปโรงพยาบาล พร้อมยังมีผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ กรณีที่ไม่ได้เคลมประกัน สามารถติดตาม เพิ่มเติมต่อได้ที่ pakanpaide

aia h&s extra ดีไหม

จุดเด่นของ aia h&s extra ประกันสุขภาพเด็ก เป็นอย่างไร

สำหรับจุดเด่นของประกัน H&S ประกัน หรือ ประกันสุขภาพเด็ก คำว่าสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน แต่การเจ็บไข้ได้ป่วย ยังเป็นความเสี่ยงสูง นอกจากจะเสียสุขภาพ และ เสี่ยงเสียชีวิตแล้ว อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนมากอีกด้วย ดังนั้นประกันสุขภาพ จึงช่วยลดภาระ แบ่งเบาค่าใช้จ่าย ทางการเงินให้กับคุณ ยามต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ สำหรับสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra เพื่อช่วยให้ลดความกังวล หากเกิดเหตุการณ์ แบบไม่คาดฝัน

ประกันสุขภาพเด็ก รูปแบบใหม่ของ aia h&s extra pantip

ประกันสุขภาพ รูปแบบใหม่ของ AIA H&S Extra (new standard) เป็นสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพตัวใหม่ของบริษัท AIA จำกัด โดยทำการเปิดขาย 10 พฤษภาคม 2561 สำหรับแผนประกันสุขภาพตัวนี้ ให้วงเงินค่าห้องพยาบาล , ค่ารักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น จากแผนประกันสุขภาพตัวเดิม นั่นก็คือ H&S และ สิ่งที่สำคัญของแผนประกันสุขภาพ สามารถใช้ในกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) แบบเหมาจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินที่กำหนด หากไม่มีการเคลม มีเงินคืนพิเศษให้ด้วย สำหรับ ประกันเด็กอายุ 0 – 5 ปี สามารถซื้อแผนประกันสุขภาพ ค่าห้องพยาบาลได้สูงสุด 5000 บาทต่อวัน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ จากแผนประกันของ aia h&s extra

ผลประโยชน์ที่ได้รับ จากแผนประกันสุขเด็ก มีอะไรบ้าง

 • ค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยใน (IPD)

  ค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยใน (IPD) เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ กรณี Day Case
 • ค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก (OPD)

  ค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก (OPD) เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
 • ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ

  ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ หากสัญญาเพิ่มเติม มีผลบังคับไม่น้อยกว่า 1 ปี และ ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และ กรณีเสียชีวิต ภายในรอบปีกรมธรรม์ (โดยต้องไม่มีการขาดอายุ หรือ ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม ระหว่างปีกรมธรรม์) และ ได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยงวดถัดไป ภายในระยะเวลาผ่อนผัน กรณีชำระเบี้ยประกันภัย แบบรายเดือน ต้องชำระอย่างน้อย 3 งวด
 • ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือต่าง ๆ

  ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือต่าง ๆ กรณีเสียชีวิต สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra ยังมีผลบังคับ
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้

  เบี้ยประกันภัย สามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามกฎหมายกำหนด

เป็นยังไงกันบ้าง จากการอ่านมาถึงบทสุดท้าย สำหรับ aia h&s extra pantip เป็นแผนประกันสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล อย่างครอบคลุมมากที่สุด ทำให้สะดวกสบาย หากเกิดเหตุการณ์ แบบไม่คาดฝัน และยังช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ทางการเงินให้กับคุณ ยามต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ หากไม่มีการเคลม ยังมีเงินคืนพิเศษให้อีกด้วย ติดตามเพิ่มเติมต่อได้ที่ pakanpaide