Pakanpaide new logo
aia infinite care pantip

aia infinite care pantip คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา

วันนี้เราจะมาพูดถึง aia infinite care pantip ที่ทางเพจพูดคุยกัน เป็นแบบประกันสุขภาพแบบเดียว ที่ครบจบทุกระยะของการรักษาพยาบาลจริง ๆ ค่ะ มีความคุ้มครอง แม้กระทั่งกิจกรรมบำบัด หรือ ในส่วนของอุปกรณ์ที่อยู่เวชภัณฑ์ 2 เช่น รถเข็น, อุปกรณ์ช่วยพยุง, ถังออกซิเจน, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องช่วยฟัง, อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีวงเงินคุ้มครองให้เลือก 60 ล้านบาท หรือ 120 ล้านบาท เลือกว่าจะคุ้มครองทั่วโลก หรือ ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา และ เกาะเล็กรอบนอก ของสหรัฐอเมริกา ใครที่วางแผนจะส่งลูกไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศ หรือใครที่อยากวางแผนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้นะคะ

AIA Infinite Care ดียังไง

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่)

Infinite Care AIA คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก ดูแลทุกระดับการรักษา สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองสูงสุด 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ ครอบคลุมทั่วโลก และ ดูแลทุกระดับการรักษาสำหรับคนพิเศษเช่นคุณ ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย ตั้งแต่ 18 – 75 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี

aia infinite care pantip สรุปเงื่อนไขของแผน ที่ชาวพันทิปพูดถึง

ผู้ป่วยใน เหมาจ่าย ทุกรายการ

แนะนำแผน ค่ารักษา 60 ล้าน ต่อปี คุ้มครองทั่วโลก ผู้ป่วยใน เหมาจ่าย ทุกรายการ (ยกเว้นแค่ค่าห้อง) ค่าห้องวงเงิน 12,000 ต่อวัน ค่าห้อง ICU เหมาจ่ายให้ตามจริง ปรึกษาทีมแพทย์จาก Medix ปรึกษาฟรีกรณีเจ็บป่วยรุนแรง อายุ 35 ปี เพศชาย เบี้ยปีละ 48,600 บาท เพศหญิง เบี้ยปีละ 53,700 บาท

ผู้ป่วยนอก ก็เหมาจ่าย โดยจะแบ่งเป็น 2 วงเงิน

OPD ทั่วไป / กายภาพบำบัด เหมาจ่าย 40,000 ต่อปี ล้างไต, รักษาโรคมะเร็ง, ผ่าตัดเล็ก, ฯลฯ 60 ล้านบาท ซื้อประกันชีวิต / สุขภาพช่องทางออนไลน์ด้วยระบบ Digital Face to Face to Face

ทำไมควรซื้อประกันสุขภาพแนบสัญญา

เหตุผลที่เราควรซื้อประกันสุขภาพแนบสัญญา ประกันสุขภาพ ครอบคลุม ต่างประเทศ aia มีดังนี้

 • 1. จะได้ต่อสัญญาประกันสุขภาพได้ระยะยาว

  เพราะสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพจะต่อสัญญาได้ไม่เกินระยะเวลาคุ้มครองสัญญาประกันชีวิตนั่นเอง
 • 2. ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อน

  หากเราทำประกันสุขภาพ ในวันที่แข็งแรง บริษัทประกันจะคุ้มครองการเจ็บป่วยของเราทุกโรค ถ้าสัญญาหลักประกันชีวิตเราครบกำหนดสัญญา สัญญาประกันสุขภาพของเราก็สิ้นสุดเช่นเดียวกับ การทำประกันสุขภาพใหม่ และอ้างอิงประวัติสุขภาพของเรา ณ เวลานั้น
 • 3. ระยะเวลารอคอย

  หลังทำประกันสุขภาพแล้ว ประกันจะยังไม่คุ้มครองเราทันที (ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุ) จะต้องให้ผ่านช่วงระยะเวลารอคอยไปก่อน สำหรับโรคทั่วไปคือ 30 วัน และโรคร้ายแรง คือ 190 วัน ดังนั้น การซื้อหรือเปลี่ยนแผน ระยะเวลารอคอยก็ต้องมาเริ่มต้นนับ 1 ใหม่ทุกครั้ง
 • 4. อายุเยอะ ทำประกันฉบับใหม่ได้มากกว่า

  ใช่แล้วค่ะ สัญญาประกันชีวิตจะกำหนดอายุการรับประกันอยู่เช่น อายุรับสมัครทำประกัน 0- 65 ปี ซึ่งหากเกิดไม่ได้วาง แผนแล้วสัญญาประกันสุขภาพของเรามาครบกำหนด ตอนอายุ 66 ปี เราก็ไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพฉบับใหม่ได้แล้ว หรือแม้ว่าสัญญาปัจจุบันจะครบสัญญาตอนที่เราอายุไม่ถึง 65 ปี เราก็ไม่สามารถรู้ถึงสุขภาพล่วงหน้าได้ เมื่อถึงเวลานั้นเราทำประกันสุขภาพฉบับใหม่ ก็ไม่อาจจะมีข้อยกเว้นไม่คุ้มครองโรคที่เราเป็นมาก่อน

จากการอ่านรีวิว aia infinite care pantip สรุปได้ว่า เลือกความคุ้มครองสูงสุด 60 ล้านบาท หรือ 120 ล้านบาท (ต่อรอบปีกรมธรรม์) คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก1 ดูแลทุกระดับการรักษา คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) และการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน รับเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ ทั้งการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน และทันตกรรม เลือกอาณาเขตให้ความคุ้มครองได้ ทั้งแบบทั่วโลก หรือแบบทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากคุณต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บของเอไอเอ อ่านบทความเกี่ยวกับประกันได้ใหม่ที่ Pakanpaide