bla happy health ดีไหม

bla happy health ดีไหม จะเปรียบเทียบให้เข้าใจ และ ตัดสินใจง่ายกว่าเดิม

happy health bla จากทาง บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต เป็นประกันสุขภาพ เพื่อมาแทนประกันสุขภาพ ยุคเก่าทั้งหมด เพราะในช่วงปีที่ผ่านมา มักเห็นการรีวิวต่าง ๆ เป็นประกันสุขภาพเปรียบเทียบ เพื่อใช้เปรียบเทียบ ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ และ ตัดสินใจง่ายกว่าเดิม รวมถึงใครหลายคน มักจะถามกันว่า bla happy health ดีไหม โดยทาง Pakanpaide จะมา bla happy health รีวิว และ จะมาอธิบายทั้งหมด ให้เข้าใจอย่างแท้จริง

Bla ดี ไหม มาดูกัน

bla happy health กับรายละเอียด ปัญหาแบบเก่า

หากถามว่า bla happy health นั้นดีไหม คุณสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ BLA Happy Health Pantip แต่ทางเราอยากให้ทุกท่าน ลองอ่านรายละเอียดปัญหาเดิม ของแผนประกันสุขภาพ แบบเก่า ๆ ที่ได้แก้ปัญหามาแล้ว มีดังต่อไปนี้

  • ค่าห้อง

    ค่าห้องจำกัด เลยทำให้ต้องจ่าย ส่วนต่างค่าห้อง จ่ายตามอัตรา ห้องเดี่ยวมาตรฐาน ของแต่ละโรงพยาบาล
  • มีสวัสดิการอยู่แล้ว

    มีสวัสดิการอยู่แล้ว แต่ไม่อยากจ่ายค่าเบี้ยแพง สามารถเลือกแผน แบบมีส่วนรับผิด เพื่อรับความคุ้มครองเดียวกัน และ ราคาถูกลงกว่าเดิมถึง 50 – 80%
  • ประกันสุขภาพคุ้มครองสั้นไป

bla happy health ดีไหม ในอัตราการเพิ่มเบี้ยทุก 5 ปี

สำหรับ bla happy health เบี้ย เพิ่มขึ้นทุก 5 ปี นอกจากอัตราการเพิ่มเบี้ยก็ยังกำหนดพวก อาชีพ เพศ และ อายุ บริษัทยังได้กำหนดเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น ทุก 5 ปี หรือ ทุกปี นอกเหนือจากอัตราการเพิ่มเบี้ย จะอยู่กับอัตราการเคลมของทุกคน ที่ซื้อแผนประกันนั้น ๆ หากอัตราการเคลม ค่าเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐาน ที่บริษัทตั้งไว้อย่างมาก บริษัทประกันมีสิทธิ์ปรับเบี้ยเพิ่ม โดยอาจจะต้องขออนุญาต คปภ. กันก่อน และ ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ก่อนดำเนินการปรับเบี้ยนั่นเอง

วิเคราะห์อัตรา เบี้ยประกันภัยเพิ่มของ bla happy health

วิเคราะห์อัตรา เบี้ยประกันภัยเพิ่มของ bla happy health สำหรับชายและหญิง ฉบับเข้าใจง่าย มีดังต่อไปนี้

อัตราการเพิ่มเบี้ย

อัตราการเพิ่มเบี้ย ถึงแม้ว่าจะปรับทุก 5 ปี แต่เบี้ยประกัน จะปรับช่วงกว้างขึ้น ตั้งแต่อายุ 55 ปีเป็นต้นไป

16 - 20 ปี เบี้ยถูก

bla happy health ค่าเบี้ย ประกันจะถูกลง ในช่วงอายุ 16 – 20 ปี (ชายและหญิง)

เบี้ยเพศหญิงแพงกว่าเพศชาย

เบี้ยประกันสุขภาพของผู้หญิง จะแพงกว่าผู้ชายเสมอ ในทุกช่วงอายุ สามารถดู bla happy health ตารางเบี้ย เพื่อเช็คได้

ส่วนรับผิด 30,000 บาท

แม้ว่าแผนประกันจะไม่มีส่วนรับผิด แต่ก็มีส่วนรับผิด 30,000 บาท ซึ่งจะห่างกันค่อนข้างมาก อย่างมีนัยสำคัญ (แผนประกันมีส่วนรับผิด 30,000 บาท และ จะถูกกว่าไม่มีส่วนรับผิดเกือบ 50% เลยทีเดียว)

bla happy health ตารางเบี้ย ค่าเบี้ยต่าง ๆ

bla happy health ตารางเบี้ย

ในขณะเดียวกัน เมื่ออายุใกล้เกษียณ หรือ เกษียณแล้ว โอกาสเจ็บป่วยก็มีบ่อยขึ้น หากตอนนั้นไม่มีสวัสดิการ ของทางบริษัทประกันแล้ว หากเลือกแผนรับผิด 30,000 บาท ซึ่งแปลความได้ว่า ทุกครั้งที่เข้าโรงพยาบาล ต้องจ่ายเงินเอง 30,000 บาทไปก่อน หากเข้าโรงพยาบาล 3 ครั้ง ก็ต้องจ่ายถึง 90,000 บาท และ ยังไม่รวมประกันสุขภาพต่อปี ที่ต้องจ่ายอีก

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต เป็นประกันสุขภาพ เพื่อมาแทนประกันสุขภาพ ยุคเก่าทั้งหมด เพื่อใช้เปรียบเทียบ ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ และ ตัดสินใจง่ายกว่าเดิม และ ค่าเบี้ยเพิ่มขึ้นทุก 5 ปี นอกจากอัตราการเพิ่มเบี้ยแล้ว ส่วนของ อาชีพ เพศ และอายุ บริษัทก็ยังได้กำหนดเอาไว้ หากอัตราการเคลม ค่าเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐาน บริษัทประกันมีสิทธิ์ ปรับเบี้ยเพิ่มได้ ตามบทความดังกล่าว สุดท้ายแล้วคำถามที่ว่า bla happy health ดีไหม ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาส่วนตัวของท่าน สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่นี่ Pakanpaide